Tvari aplinka

Aplinkosaugos tema yra neatsiejama nuo mūsų kompanijos. Svarbiausi Yara klausimai - tai energijos efektyvumas ir anglies pėdsakas gamybos procese, pagalbinių priemonių geresniam trąšų naudojimui vystymas, o artimiausiais metais dėmesio centre atsidurs ir aplinkai draugiškas gamybos procesas.

 

Beveik 50 % mažesnis anglies pėdsakas

Anglies pėdsakas – tai sritis, kurioje Yara ypač daug dirba, dėl to išvystėme katalizatorių technologiją, kurios dėka iš gamybos proceso pašalinamas azoto suboksidas. Azoto suboksidas – tai 296 kartus už anglies dvideginį stipresnės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, vienos didžiausių klimato kaitos kaltininkių. Tai reiškia, kad 90 % azoto suboksido virsta laisvuoju azotu. Gaminant amonio nitratą be valymo katalizatoriumi išskiriama apie 7,1 kg anglies dvideginio kilogramui azoto. Gamybos procese naudojant valymą katalizatoriumi išskiriamo anglies dvideginio ekvivalento sumažinama iki 3,7 kg kilogramui azoto. Yara gaminamos ir Lietuvoje parduodamos trąšos turi vidutiniškai 3,7 kg anglies dvideginio ekvivalento kilogramui azoto anglies pėdsako.

 

45 kartus mažesnis nei ES leistinas kiekis kadmio

Kitas svarbus klausimas, kalbant apie trąšas, yra sunkieji metalai. Ypač daug dėmesio, ir pelnytai, susilaukia kadmis. Lietuvos rinkoje parduodamos Yara trąšos gaminamos su 45 kartus mažesniu nei ES ir 37 kartus mažesniu nei Lietuvoje leistinas kiekiu kadmio, tad rinkdamiesi mūsų trąšas ūkininkai gali nesibaiminti. Mūsų produktai turi vidutiniškai 3 mg kadmio kilogramui fosforo. Visos „NS“ ir „NK“ tipo trąšos nurodomos kaip neturinčios kadmio.

 

Kaip geriau išnaudoti azotą?

Siekdami užtikrinti, kad mūsų produktai naudojami teisingai, sukūrėme įvairiausių priemonių, skirtų azoto kiekiui nustatyti ir sugraduoti. Taip daroma tiek siekiant užtikrinti žemės ūkio ekonominį pelną, tiek siekiant apsaugoti aplinką. Kuo geriau apskaičiuojamas azoto poreikis ir pagal tai priskiriamos trąšos, tuo naudingiau aplinkai. Dėl to sukūrėme tokias priemones kaip  Yara N-SensorYara N-Tester, YaraIrix.