Politika ir saugumas

Yara paklūsta griežtai tvarkai ir taisyklėms, reglamentuojančioms darbuotojų saugą, sveikatą ir aplinkos apsaugą, be to, aukščiausiu prioritetu laiko saugą ir nuolat siekia, kad nebūtų nė vieno nelaimingo atsitikimo.

Yara siekia vadovauti savo verslui ir formuoti pramoninį įvaizdį, nustatydama verslo veiklos standartus. Tai atsispindi mūsų veiklos politikoje – sveikatos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos srityse. 

Remiantis mūsų vizijos, - pramoninio įvaizdžio formuotojų principais, mes vykdome ambicingą politiką, siekdami pirmauti sveikatos, aplinkos apsaugos ir darbuotojų bei darbų saugos srityse, produktų valdymo kontrolės, kokybės užtikrinimo ir atskaitomybės srityse. 

Mūsų įsipareigojimas rūpintis plėtra ir ekonominiu vystymusi aktualiausiose aprūpinimo maistu, gamtinių išteklių tausojimo ir aplinkosaugos srityse suteikia Yara strategines gaires pastangoms saugoti ir tausoti aplinką. Šis įsipareigojimas apibūdina Yara pastangas gaminti tik kokybišką produkciją, bendradarbiauti partnerystės ryšių pagrindu ir imtis iniciatyvos, siekiant įtakoti politiką, pramoninius standartus ir vertybių skalės pokyčius.