Globalinių problemų sprendimas

Vis akivaizdžiau suvokiame, kad viskas mūsų pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad ir Yara veikla vykdoma tokiame pasaulyje. Privačios įmonės (privatus verslas) susiduria su tomis pačiomis globalinėmis problemomis kaip ir plačioji visuomenė – ne mažiau susiję su gyventojų skaičiaus augimu, maisto, gamtinių išteklių trūkumu ir klimato kaita. Šias problemas galima išspręsti tik adekvačiai reaguojant globaliniu mastu, į tai įtraukiant ir verslo infrastruktūras.