Darbuotojams norime duoti daugiau

Nėra vieno unikalaus standarto, atlyginimo dydžio, kuris visame pasaulyje apibrėžtų, kas yra orus pragyvenimo atlygis. (At)lygis gyventi yra organizacijos „Yara“, projektas, kuriuo siekiame apsibrėžti ir savo darbuotojams užtikrinti orų pragyvenimo lygį, nepaisant konkrečių jų kompetencijų, patirties ar kurioje pasaulio valstybėje jie gyvena.

 

Ko mes siekiame šiuo projektu?

Mūsų pagrindinis tikslas - suteikti darbuotojams tai, kas leistų jiems užsitikrinti orias sąlygas gyventi. Pasiūlyti tinkamą atlyginimą, kuris skaičiuojamas atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. Svarbiausia – mažinti socialinę nelygybę, atskirtį ir kiek įmanoma mažinti skurdo lygį šalyse.

(At)lygis gyventi (living wage angl.) bendrovėje „Yara“ tapo terminu, reiškiančiu darbuotojo bruto darbo užmokestį, reikalingą įsigyti būtiniausiems daiktams ir paslaugoms, užtikrinantį sveiką ir orų gyvenimą bei tenkinantį pagrindinius žmogaus poreikius. Apibrėžiant, kas yra pagrindiniai poreikiai, nekalbame apie prabangos prekes. Mums svarbu, kad atlygis leistų užtikrinti ne bazinį, o vidutinį pragyvenimo lygį visose šalyse, kuriose vykdome veiklą. Net jei žmogus tik pradeda savo karjerą - - mums svarbu jam suteikti tinkamą (at)lygį gyventi.

Kaip apskaičiuojamas (at)lygis gyventi?

(At)lygio gyventi dydis grindžiamas darbuotojų patiriamomis išlaidomis ir darbo bei gyvenimo sąlygomis, atsižvelgiant į konkrečios šalies kainų lygius, perkamąją galią. „Yara“ (at)lygio gyventi metodologija apima ne centrinėje miesto dalyje esančių būstų nuomos kainas, minimalų mėnesinį maisto krepšelį gaminant namuose, viešojo transporto bilietų kainas, mobilaus ryšio išlaidas, asmeninės higienos prekių bei rūbų krepšelį, baldų kainas bei galimas papildomas išlaidas pramogoms ir kitoms prekėms ar paslaugoms. Projekto tikslas yra pasiekti, kad gaunamas atlygis tenkintų visus šiuos poreikius.

Lietuvoje šis projektas įgyvendinamas nuo 2023 metų gruodžio mėnesio. Projekto įgyvendinimo metu peržiūrėtas visų darbuotojų atlyginimas. Tiems darbuotojams, kurių bruto atlyginimas nesiekė 1810 Eur, buvo pakeltas darbo užmokestis neatsižvelgiant į jų darbo stažą, kompetenciją, vykdomą veiklą organizacijoje ar į skirtumą tarp gaunamo darbo užmokesčio ir (at)lygio gyventi dydžio.

1810 Eur tapo minimalaus „Yara“ darbo užmokesčio riba Lietuvoje nuo kurios atlygis gali tik didėti. Net ir visiems naujai prisijungusiems darbuotojams darbo užmokestis siūlomas nuo 1810 Eur. (At)lygis gyventi papildė iki šiol buvusią atvirą kompanijos atlygio politiką bei yra kryptingos bendros įmonės socialinės atsakomybės dalis.

(At)lygio gyventi projektas yra ne tik teisingas žingsnis, bet ir atitinka JTO darnaus vystymosi tikslus, kuriais ketinama panaikinti skurdą ir badą, užtikrinti sveiką gyvenseną, deramą darbą ir ekonominį augimą, sumažinti nelygybę.

Projektas įgyvendinamas 60 šalių, kuriose bendrovė „Yara“ vykdo veiklą, laikantis tos pačios metodologijos, vertinant būtiną minimalų (at)lygį gyventi konkrečioje šalyje ir užtikrinant, kad visi darbuotojai būtų apmokami ne mažiau nei numatyta minimali riba. Nes mes visi nusipelnėme gyventi oriai.