Ši „Yara“ privatumo politika (Privatumo politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos renka ir naudoja UAB Yara Lietuva, Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius (mes), kai naudojatės šia interneto svetaine (www.yara.lt) ar kitaip bendraujate su mumis, kaip aprašyta toliau.

UAB Yara Lietuva valdo Svetainę ir yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, kai naudojatės Svetaine.

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip „Yara“ renka, naudoja ir atskleidžia asmens duomenis, kai naudojatės Svetaine ir kitaip bendraujate su mumis, kaip aprašyta toliau. Jei su Jumis bendrausime toliau neaprašytais būdais, pateiksime Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, susijusį su konkrečiu bendravimu. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite su mumis šiuo adresu: ebs@yara.com.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip „Yara“ tvarko asmens duomenis, peržiūrėkite viešą „Yara“ duomenų privatumo direktyvos dėl klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų versiją, kuri yra „Yara“ įmonėms privalomų taisyklių dalis.

Informaciją apie Jus renkame tada, kai naudojatės Svetaine ir kitaip su mumis bendraujate, pvz., jei esate „Yara“ klientas ar tiekėjas. Jūsų informaciją gauname iš šių šaltinių, atsižvelgdami į bendravimo būdą:

 1. Iš mūsų interneto svetainių ar mobiliųjų programų:
 • asmens duomenis renkame per mūsų interneto svetaines ar mobiliąsias programas, pvz., kai užsisakote vienos iš mūsų mobiliųjų programų prenumeratą, sukuriate vartotojo profilį ar sąveikaujate su mūsų susietais įrenginiais;
 • Svetaine galite naudotis (kaip pradinis taškas) neatskleisdami savo tapatybės. Kai lankotės Svetainėje ar kitaip bendraujate su mumis internete, naudodami slapukus renkame informaciją apie Jūsų kompiuterį ir Jūsų naudojimąsi mūsų Svetaine bei programomis. Šią informaciją naudojame apibendrintam Svetainės naudojimo vertinimui atlikti, siekdami pagerinti jos turinį;
 • taip pat renkame asmens duomenis tada, kai naudojatės mūsų mobiliosiomis programomis arba susisiekiate su mumis per interneto svetainę ar programą, pvz., klientų aptarnavimo tikslais. Perskaitykite toliau pateiktą skyrių apie slapukus ir panašias technologijas.
 1. Tiesiogiai iš Jūsų:
 • asmens duomenis renkame tiesiogiai iš Jūsų tada, kai bendraujate su mumis ir nusprendžiate pateikti tam tikrą informaciją, pvz., kai užsisakote naujienlaiškį, prisijungiate prie vienos iš mūsų interneto svetainių ar programų, užpildote vieną iš mūsų skaitmeninių ar fizinių formų, perkate, pateikiate užsakymą ar įkeliate informaciją į vieną iš mūsų portalų;
 • taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis tada, kai gauname Jūsų užklausą (pvz., susijusią su klientų aptarnavimu), apdorojame Jūsų užsakymus, dalyvaujate mūsų mugėse ar renginiuose. Pažymime, kad esame teisiškai įpareigoti tvarkyti tam tikrą informaciją (pvz., susijusią su tam tikrais pirkimais) ir kartais privalome paprašyti pateikti tam tikrą informaciją tam, kad galėtumėme su Jumis sudaryti sutartį ir ją vykdyti;
 • taip pat renkame asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų tada, kai atliekate tiekėjo funkcijas, siekdami vykdyti sutartį su tiekėju ir valdyti santykius su juo;
 • tam tikrais atvejais, vykdome internetines apklausas, siekdami geriau suprasti savo naudotojų, lankytojų, kontaktinių asmenų, potencialių ir esamų klientų poreikius bei pageidavimus, pvz., įvertinti klientų pasitenkinimą ir papildyti duomenis pagal palankių klientų rodiklį (angl. net promoter score). Prieš vykdydami apklausą, informuosime Jus apie tai, kaip naudosime Jūsų asmens duomenis. Dalyvavimas apklausoje yra savanoriškas ir, jei to reikalauja galiojantys įstatymai, gausime Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.
 1. Iš mūsų grupės įmonių, pardavėjų, tiekėjų, verslo partnerių ir kitų trečiųjų šalių:
 • kai perkate arba parduodate produktą ar paslaugą, galime rinkti asmens duomenis, susijusius su sandoriu, siekdami įvykdyti sandorį ir valdyti verslo santykius. Gavę Jūsų prašymą arba siekdami įgyvendinti savo teisėtus interesus, susijusius su segmentavimu ar santykių su tiekėjais valdymu, taip pat galime gauti informaciją iš savo prekybos agentų, tiekėjų, verslo partnerių ir kitų trečiųjų šalių.
 1. Iš Jūsų įrangos:

jei užsiregistravote naudotis paslaugomis, leidžiančiomis įkelti informaciją iš savo įrenginio į vieną iš mūsų portalų ar programų, renkame įrangos duomenis iš Jūsų įrangos ar įrenginių, kaip tai išsamiau aprašyta galiojančioje „Yara“ skaitmeninio žemės ūkio privatumo politikoje. Buvimo vietos duomenis taip pat galime gauti iš Jūsų išmaniojo telefono ar kito geografinę padėtį nustatančio įrenginio, jei įranga yra susieta su Jūsų atsisiųsta mobiliąja programa arba naudotojo profiliu, kurį užregistravote pas mus.

 1. Iš kitų šaltinių:

pvz., per komercinius partnerius ir platintojus, kurie parduoda „Yara“ produktus arba naudojasi „Yara“ programomis, tokiomis kaip „Pasiūlymo prašymas“ arba „Lojalumo programa“, kai jie su mumis dalijasi asmens duomenimis, kad galėtų įvykdyti Jūsų prašymą ar su Jumis sudarytą sutartį, taip pat tarp mūsų ir tokių partnerių sudarytą sutartį, pvz., pristatyti produktus, parduodamus per mūsų platintojus.  

Kai naudojatės interneto svetaine, renkame asmens duomenis ir informaciją apie įrenginius tiek, kiek tai leidžiama vadovaujantis įstatymais. Asmens duomenys yra informacija arba informacijos rinkinys, kuris atskirais atvejais gali būti naudojamas Jūsų tapatybei nustatyti. Atsižvelgdami į Jūsų naudojamas paslaugas ir tai, kaip naudojatės Svetaine, galime rinkti šias duomenų kategorijas:

 • kontaktinę informaciją, pvz., Jūsų vardą, pavardę, adresą ir el. pašto adresą, kurią pateikiate sukurdami savo naudotojo paskyrą arba užpildydami vieną iš mūsų skaitmeninių ar fizinių formų. Ši informacija suteikia mums galimybę nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis bendrauti;

 • verslo duomenis, kurie suteikia galimybę padėti Jums optimizuoti verslo operacijas, jei turite registruotą naudojo paskyrą, įskaitant, bet neapsiribojant duomenimis, susijusiais su Jūsų įmonės pavadinimu, vieta, dydžiu ir kita su veikla susijusia informacija, kuri yra tiesiogiai su Jumis susieta, jei turite registruotą naudotojo paskyrą;

 • informaciją apie santykius, kuri padeda mums suprasti, kas Jūs esate ir ko norite, kad galėtumėme pasiūlyti produktus, technologijas ir paslaugas, kurie gali Jus dominti. Renkami duomenys gali būti šie: informacija apie nuosavybę, verslo informacija, bendra Jūsų buvimo vieta ir kita demografinė informacija vadovaujantis teisinės valstybės principais. Šią informaciją renkame, kai bendraujate su mumis arba turite registruotą naudotojo paskyrą;
 • informaciją apie įdarbinimą, kuri padeda mums nustatyti jūsų tinkamumą darbui, į kurį pretenduojate, jei kreipiatės dėl darbo pas mus, pvz., bendra kontaktinė informacija, CV, informacija apie jūsų išsilavinimą, kompetencijas ir įgūdžius, karjerą ir darbo patirtį bei kita informacija, pvz., nuotrauka, socialinio draudimo numeris, darbo pažymėjimai, darbo istorija, rekomendacijos ir kita svarbi pagrindinė informacija;
 • informacija apie sandorius ir produktus, kaip bendraujate su mumis, mūsų prekybos agentais ir verslo partneriais, įskaitant pirkimą, užklausas ir klientų sąskaitas, pirkimo istoriją, produktus ir kiekį, derlių ir pageidavimus;

 • ID informacija apie Jūsų tapatybę, pvz., Jūsų gimimo datą ir ID dokumentus tik tais atvejais, kai privalome nustatyti Jūsų tapatybę;

 • finansinės sąskaitos informacija tik tada, kai būtina užbaigti Jūsų pirkimą;

 • įrenginio informacija ir analizė, pvz., informacija apie kompiuterius, telefonus ar kitus įrenginius, kuriuos naudojate norėdami apsilankyti Svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų suteiktą leidimą. Galime susieti informaciją, kurią renkame iš skirtingų Jūsų įrenginių, ir tai padeda užtikrinti nuoseklų paslaugų teikimą visuose Jūsų įrenginiuose. Ši informacija gali apimti Jūsų IP adresą, operacinę sistemą, aparatinės įrangos versiją, įrenginio parametrus ir rūšis bei įrenginio identifikatorius. Taip pat galime rinkti ryšio informaciją, pvz., Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus pavadinimą arba IPT, mobiliosios reklamos ID ir mobiliosios programos ID, naršyklės tipą, kalbą, geografinę vietą, prisijungimo laiko juostą ir apsilankymo svetainėje datą bei laiką kartu su naudojimo tendencijomis. Taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų elgesį Svetainėje, pvz., apsilankymo trukmę ir informaciją apie elgesį, susijusį su naršymu ir dalijimusi;

 • įrangos duomenys, kurie sukuriami, renkami ir saugomi Jūsų įrangoje (programinėje ar techninėje) arba įrenginyje, kuris sąveikauja su Jūsų įranga, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų įrangos buvimo vieta.

Jūsų asmens duomenis naudojame toliau išvardytais tikslais:

 1. Prašomų produktų ir paslaugų funkcionalumo užtikrinimas bei klientų aptarnavimas:
 • užtikrinti funkcionalumą, tiekti produktus, technologijas ir paslaugas, kurių prašote bei kitas paslaugas susijusias su Jūsų užsakymu, kaip pvz., produktų pristatymas, rekomendacijos ir priežiūra;
 • sukurti, valdyti ir leisti prieigą prie Jūsų paskyros, skirtos paslaugoms / produktams, kai registruojate paskyrą;
 • užbaigti ir registruoti sandorius;
 • išsiųsti Jūsų užsakytas prekes ir techninę įrangą (įskaitant prekes ir techninę įrangą, kurią užsakote per mūsų platintojus);
 • aktyviai teikti individualiai pritaikytas ataskaitas ir (arba) rekomendacijas / agronominius patarimus, gautus iš duomenų, kuriuos pateikėte „Yara“ ir kurie yra ypač svarbūs Jūsų veiklos srityje, siekiant pagerinti produktyvumą, kokybę ir pelningumą;
 • pasiūlymo prašymo atveju, pateikti pasiūlymą po to, kai gauname pasiūlymo prašymą per platintoją;
 • suteikti taškus, pagrįstus Jūsų pirkimo istorija, kuriuos galite iškeisti į dovanas ar nuolaidą kitiems „Yara“ produktams ar paslaugoms, kai esate lojalumo programos narys;
 • siųsti administracinę informaciją, pvz., mūsų sąlygų ir politikų pakeitimą;
 • atsakyti į Jūsų užklausas ir prašymus, pvz., kai atsiunčiate klausimų ar pasiūlymų.
 1. Pagalba dėl produktų ir klientų aptarnavimas:
 • teikti Jums pagalbą, įskaitant naujinimų ir produktų tobulinimo programų pranešimų pateikimą, įskaitant pranešimus apie diagnostiką ir remontą, produktų saugą ir atšaukimą;
 • teikti kitą techninę pagalbą, pvz., diegimo, techninės priežiūros ir pagalbą esant gedimams.
 1. Santykių su tiekėjais valdymas:
 • valdyti sutartis, pvz., bendravimo ir sandorių su trečiosiomis šalimis, tiekiančiomis mums prekes ir (arba) paslaugas, valdymas, siekiant maksimaliai padidinti tokio bendravimo ir sandorių vertę;
 • valdyti veiklos rezultatus, pvz., veikos rezultatų peržiūros nustatymas;
 • valdyti riziką, pvz., strategijos, skirtos atsakui į tiekimo grandinės sutrikdymą;
 • valdyti duomenis, pvz., tiekėjų prašymų patvirtinimas;
 • užmegzti geresnius ryšius ir geriau bendrauti su tiekėjais ir išorinėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma sklandžiai ir ekonomiškai.
 1. Rinkodara, komunikacija ir individualiai pritaikytų paslaugų siūlymas:
 • teikti pranešimus, informaciją ir vykdyti tiesioginę „Yara“ produktų, technologijų ir paslaugų rinkodarą, įskaitant profilio kūrimą, kurį naudojame tam, kad teiktume Jums tikslinius rinkodaros pasiūlymus, asmeninius pasiūlymus, naujienlaiškius, informaciją apie produktus, įmonės žurnalus, katalogus, skelbimus ar kvietimus į renginius ir kt., kurie, mūsų nuomone, gali Jus sudominti;
 • teikti individualiai pritaikytas konsultacijas ir agronominius patarimus;
 • atsižvelgiant į Jūsų pasirinkimus, siųsti tokią rinkodaros informaciją el. paštu ir (arba) SMS. Tokią rinkodaros medžiagą gali sudaryti agronominiai ir komerciniai patarimai, naujienlaiškiai, apklausos, kampanijos, kvietimai ir informacija apie įvairius renginius mugėse, susitikimus, mokymus ar internetinius seminarus;
 • taip pat kartais naudojame Jūsų asmens duomenis, siekdami administruoti ir valdyti balsavimus, apklausas, lojalumo programas ir kitus reklaminius renginius bei leisti savo klientams dalyvauti balsavimuose ir apklausose, siekdami pagerinti teikiamų paslaugų kokybę;
 • asmens duomenis taip pat tvarkome siekdami įgyvendinti teisėtą interesą dėl klientams pritaikytos rinkodaros, naudodami informaciją apie kliento pirkimo istoriją, pageidavimus, elgesį ir kitą susijusią informaciją, kad geriau suprastumėme jų iššūkius ir poreikius;
 • taip pat atliekame segmentavimą ir naudojame asmens duomenis analizei, siekdami patobulinti ir pasiūlyti svarbius produktus, informaciją ir paslaugas bei pagerinti savo agronomines žinias. Be to, atliekame segmentavimą ir profiliavimą, siekdami nustatyti, ar potencialūs klientai domisi konkrečiais produktais ar mūsų informacija;
 • dalijamės informacija su kitais prekybos agentais, jei norite, kad jie siųstų rinkodaros informaciją pagal Jūsų pageidavimus;
 • leidžiame savo interneto svetainėse ir mobiliosiose programose skelbti komentarus ir atsiliepimus;
 • kai to reikalauja galiojantys įstatymai, gauname Jūsų sutikimą dėl tokios rinkodaros ir apklausų, kurių tikslas yra rinkodara. Galite bet kada atsisakyti rinkodaros elektroniniu būdu, vykdydami tuose pranešimuose pateiktus nurodymus arba susisiekdami su mumis adresu ebs@yara.com.
 1. Reklamos galimybių užtikrinimas ir dalijimosi turiniu socialiniuose tinkluose palengvinimas:
 • leidimas dalyvauti akcijose, apdovanojimuose ir lojalumo programose;
 • sudarome galimybę (jei to pageidaujate) pasinaudoti dalijimosi turiniu socialiniuose tinkluose funkcionalumu. Tokiai reklamai ar dalijimuisi turiniu socialiniuose tinkluose gali būti taikomos papildomos taisyklės. Įsitikinkite, kad tokias taisykles perskaitėte.
 1. Darbuotojų paieška ir įdarbinimas:
 • naujų „Yara“ darbuotojų paieška ir įdarbinimas, jei pateikėte prašymą dėl darbo mūsų darbo paraiškų portale adresu yara.com arba kitaip mums pateikėte prašymą dėl darbo;
 • informaciją, kurią įtraukėte į savo prašymą dėl darbo, naudojame siekdami nustatyti Jūsų tinkamumą darbui, į kurį pretenduojate, ir įvertinti, ar esate idealus kandidatas užimti atitinkamas pareigas.
 1. Kasdienių veiklos poreikių valdymas ir veiklos ataskaitų teikimas:
 • analizuoti savo klientų naudojimąsi mūsų produktais ir paslaugomis, siekiant geriau parengti suvestines tendencijų ataskaitas;
 • valdyti savo interneto svetaines ir paslaugas, sutartis, analizę ir sukčiavimo prevenciją;
 • Verslo įžvalgos, pvz., bendrųjų rinkos tendencijų rengimas;
 • tobulinti produktų, siekiant sukurti naujus arba pagerinti dabartinius produktus;
 • valdymas ir auditas, pvz., atliekant vidaus auditus, verslo analizę, kontrolę ir rengiant ataskaitas (pvz., informavimo apie pažeidimus procedūros);
 • verslo sandoriai, įskaitant reorganizavimą, susijungimą, pardavimą, bendrą įmonę, perleidimą, perdavimą ar kitokį disponavimą, pvz., susijungimo su kita įmone ar jos įsigijimo atveju, galime būti įpareigoti atskleisti asmens duomenis tai įmonei;
 • apsaugoti „Yara“ turtą, pvz., dėl sveikatos ir saugos priežasčių, tvarkyti prieigos teises ir saugumą (kad išvengtumėme sukčiavimo, kibernetinių išpuolių ir tapatybės vagysčių);
 • vykdyti teisinius įsipareigojimus, pvz., apskaitos tikslais turime saugoti sąskaitas faktūras arba atskleisti kai kuriuos duomenis valdžios institucijų prašymams įvykdyti.  
 1. Sutartis
 • Tais atvejais, kai su Jumis sudarome sutartį dėl prekių ar paslaugų pardavimo, pirkimo ar pristatymo, mūsų teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas arba tam tikrų priemonių taikymas prieš sutarties sudarymą.
 • Šis teisinis pagrindas taikomas visam duomenų tvarkymui, kuris būtinas tokiai sutarčiai administruoti ir vykdyti, taip pat bet kokiam tvarkymui, kuris būtinas tokiai sutarčiai sudaryti. Tai gali apimti, pvz., klientų aptarnavimą (lojalumo programos forma), ryšių su klientais valdymą ir sąskaitų pateikimą bei kitą duomenų tvarkymą, būtiną siekiant užtikrinti prašomą funkcionalumą, produktus ir paslaugas.
 • Kai reikalaujame asmens duomenų siekdami vykdyti teisinius ar sutartinius įsipareigojimus, tokių duomenų pateikimas yra privalomas: jei tokie duomenys nepateikiami, negalėsime valdyti savo sutartinių santykių ar vykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Visais kitais atvejais, prašomų asmens duomenų pateikimas yra neprivalomas.
 1. Teisinis įsipareigojimas
 • Kai kuriais atvejais, Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes privalome tai daryti vadovaujantis įstatymais (pvz., vykdyti apskaitos ir buhalterinės apskaitos įsipareigojimus).
 1. Teisėti interesai
 • Jūsų duomenis taip pat tvarkome, kai toks duomenų tvarkymas būtinas siekiant mūsų teisėtų interesų, o Jūsų teisės į duomenų apsaugą nėra viršesnės už tokius interesus. Tokie interesai dažniausiai apima produktų, technologijų ir paslaugų tobulinimą, siekiant padidinti klientų pasitenkinimą ir pritaikyti savo paslaugas pagal Jūsų pageidavimus ir poreikius.
 • Jūsų duomenis taip pat tvarkome remdamiesi teisėtais interesais, kai nagrinėjame Jūsų prašymą, kai užpildote vieną iš mūsų skaitmeninių ar fizinių formų, taip pat siekdami suteikti klientams galimybę kreiptis dėl galiojančių teisinių įsipareigojimų. Be to, tvarkome asmens duomenis apie savo klientus, kai to reikia siekiant teisėto intereso, įvykdyti sutartį su platintojais, tiekiant kliento prašomus produktus ir paslaugas.
 • Kartais (pvz., kai atliekame profiliavimą) mūsų teisinis duomenų tvarkymo pagrindas apima tikslus, susijusius su teisėtu interesu dėl rinkodaros ir kliento profilio sukūrimo, siekiant pritaikyti savo pasiūlymus ir paslaugas pagal jų poreikius, jei kliento teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, nėra viršesnės už tokį interesą.
 • Esamų ryšių su klientais atvejais, kartais siunčiame skaitmeninę rinkodaros informaciją apie produktus ir (arba) paslaugas, atitinkančią produktus ir (arba) paslaugas, kuriais pagrįsti esami santykiai su klientais, ir tai darydami remiamės savo teisėtu interesu. Prieš tai darydami, suteikiame Jums galimybę atsisakyti tokios skaitmeninės rinkodaros.
 • Segmentavimo ir analizės atžvilgiu remiamės savo teisėtu interesu kaip teisiniu pagrindu siekdami pagerinti savo produktus ir paslaugas bei siūlyti savo esamiems / potencialiems klientams atitinkamus produktus, informaciją ir paslaugas ar gerinti savo agronomines žinias.
 • Kai asmens duomenis gauname iš savo komercinių partnerių ar platintojų, pvz., per pasiūlymo prašymą arba lojalumo programą, mūsų teisinis pagrindas tokiems duomenims tvarkyti apima būtinybę siekti teisėto intereso, kad galėtumėme įvykdyti Jūsų prašymą, su Jumis arba tarp mūsų ir tokių partnerių sudarytą sutartį.
 • Teisėtais interesais kaip teisiniu pagrindu taip pat remiamės siekdami įgyvendinti tam tikrus savo veiklos tikslus, pvz., verslo žvalgybą, produktų tobulinimą, valdymą ir auditus, verslo sandorius ir „Yara“ turto apsaugą.
 • Pažymime, kad turite teisę nesutikti dėl duomenų tvarkymo, kuris yra pagrįstas teisėtais interesais kaip teisiniu pagrindu, taip pat dėl duomenų tvarkymo, kurio tikslas yra tiesioginė rinkodara, kaip tai išsamiau paaiškinta 8 skyriuje.
 1. Sutikimas
 • Kai kuriais atvejais Jūsų duomenis tvarkome gavę Jūsų sutikimą (pvz., kai norite iš mūsų gauti naujienlaiškius ar kitą rinkodaros medžiagą). Tokiais atvejais, galite bet kada atšaukti savo sutikimą, vykdydami gautame rinkodaros pranešime pateiktus nurodymus dėl prenumeratos atsisakymo.
 • Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūsų asmens duomenų rinkodaros įmonėms, nepriklausančioms „Yara“, neparduodame. Galime dalintis Jūsų asmens duomenimis tik toliau išvardytais atvejais.

 1. „Yara International ASA“ grupės įmonėms šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais:
 • bendrų procesų optimizavimas. Įmonių grupėje kartais būtina efektyviai naudoti ir skirti išteklius. Šiame kontekste savo grupėje palaikome vieni kitus optimizuodami bendrus procesus;
 • tarp filialų vykdomos iniciatyvos, pvz., moksliniai tyrimai ir plėtra, sistemų administravimas, statistika, analizė, rinkodara ir naujų klientų paieška bei kiti tikslai, išdėstyti „Yara“ duomenų privatumo direktyvoje dėl klientų duomenų.
 • duomenimis galime dalintis (jei reikia), siekdami įvykdyti Jūsų prašymą, įvertinti Jūsų prašymą dėl darbo arba su Jumis sudaryti darbo sutartį, taip pat kitomis aplinkybėmis, kai dalijimasis yra būtinas siekiant įvykdyti Jūsų užklausą arba atlikti analizę ir mokslinius tyrimus tiek, kiek toks atskleidimas yra būtinas siekiant teisėtų interesų dėl produktų, technologijų ir paslaugų pagerinimo.
 1. Paslaugų teikėjams, siekiant palengvinti paslaugų, kurias jie mums teikia, teikimą:
 • šioje Privatumo politikoje ir atitinkamoje duomenų tvarkymo sutartyje nurodytais tikslais;
 • šios paslaugos apima, pvz., duomenų talpinimą, mokėjimų apdorojimą, siuntų pristatymą, siuntimą el. paštu, platinimą, klientų aptarnavimą ir techninę pagalbą, žiniatinkliu pagrįstą analizę, IT veiklos stebėjimą, ryšių su klientais valdymą, vertinimą, optimizuojančios vartotojo patirties vykdymą ar mūsų augimo kampanijas, balsavimus ir apklausas, įstatymų laikymąsi, taip pat mūsų verslo operacijų užtikrinimą, pvz., gedimų nustatymą ir pašalinimą.
 1. Valdžios institucijoms ar vyriausybėms, kai duomenų atskleidimas yra tinkamas:
 • ginčų su trečiosiomis šalimis sprendimas;
 • mūsų atsakas į vykdytinus teisėsaugos institucijų arba vyriausybių reikalavimus ir įsakymus;
 • kai to reikalauja įstatymai, reglamentai ar teisinis procesas;
 • informacijos, kuri mūsų nuomone, yra svarbi, teikimas.
 1. Partneriams ir komerciniams santykiams veiklos vykdymo su jais tikslais:
 • bendradarbiavimo iniciatyvos ir sutartys, sudarytos su tokiomis šalimis, pvz., kaip pardavimo ir platinimo proceso dalis;
 • pardavimo ar verslo sandoriai su potencialiais pirkėjais ar pardavėjais. Turime teisėtą interesą atskleisti ar perduoti savo asmens duomenis trečiosioms šalims verslo sandorio atveju;
 • jiems suteikiamas leidimas siųsti rinkodaros pranešimus, jei norite, kad jie tokius pranešimus Jums siųstų, atsižvelgdami į Jūsų pasirinkimą.
 1. Trečiosioms šalims, su kuriomis dalijatės asmens duomenimis per mūsų interneto svetaines ar mobiliąsias programas:
 • kai kurios mūsų interneto svetainės ar mobiliosios programos suteikia galimybę kitiems asmenims arba organizacijoms suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų ar jais dalintis, kai tai susiję su interneto svetainėmis ar mobiliosiomis programomis, pvz., patarėjams, padedantiems Jums priimti sprendimus, konsultantams, platintojams, mechanizmų gamintojams ir socialinei žiniasklaidai;
 • jei savo mobiliąją programą sujungsite su savo socialinės žiniasklaidos paskyra arba joje pasidalinsite vienos iš mūsų interneto svetainių turiniu, pasidalysite informacija su savo draugais, susietais su savo socialinės žiniasklaidos paskyra, su kitais naudotojais ir su savo socialinės žiniasklaidos paskyros paslaugos teikėju. Tai darydami suteikiate mums įgaliojimus palengvinti šį dalijimąsi informacija ir suprantate, kad informacijos, kuria dalijatės, naudojimą reglamentuoja socialinės žiniasklaidos paslaugos teikėjo privatumo politika.

Jūsų asmens duomenimis dalijamės siekdami laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinti savo (ir mūsų atstovų bei grupės) teises, sąlygas, užtikrinti privatumą, saugą ir nuosavybę.  

Savo interneto svetainėse naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, saugomas Jūsų kompiuteryje po to, kai apsilankote mūsų interneto svetainėse. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų kompiuterį ir individualiai pritaikyti Jūsų naudotojo patirtį.

Jie taip pat mums padeda stebėti, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklalapiais, ir suteikia mums galimybę sukurti naudoti patogesnius puslapius ir naudingą turinį.

Naudojame pirmosios šalies slapukus, trečiosios šalies slapukus ir trečiosios šalies užklausas. Pirmosios šalies slapukai yra mūsų nustatyti slapukai, kuriuos gali perskaityti tik mūsų Svetainė. Pagal numatytuosius nustatymus pirmosios šalies slapukai leidžiami kiekvienoje interneto naršyklėje. Jei išjungsite pirmosios šalies slapukus, interneto svetainė negalės sekti Jūsų veiklos, kai pereinate iš vieno puslapio į kitą. Naudojame šių rūšių pirmosios šalies slapukus: sesijos, tik „http“, saugumo ir nuolatinius.

Trečiųjų šalių slapukus nustato trečiosios šalys (dažniausiai reklamos tinklai). Šie slapukai gali būti pakartotinai nuskaityti apsilankymo kitose svetainėse metu, jei su šiomis įmonėmis vykdoma veikla, pvz., galime naudoti slapukus dėl reklamos funkcionalumo iš „Facebook“.

Trečiosios šalies užklausas išorinei paslaugai pateikia naudotojas. Neatsižvelgiant į tai, kad šios užklausos nenustato jokių slapukų, jos vis tiek gali perduoti informaciją trečiosioms šalims, pvz., „Google Analytics“ (įprastas interneto svetainių analizės įrankis), kuris veikia per trečiųjų šalių užklausas.

Savo slapukų nuostatas galite tvarkyti nustatymuose, pasirinkdami slapukų reklamjuostėje arba vėliau slapukų piktogramoje svetainėse arba atlikdami pakeitimus savo interneto naršyklėje. Pažymime, kad slapukų blokavimas gali sustabdyti tinkamą mūsų interneto svetainės veikimą.

Informuojame, kad lojalumo programai taikoma atskira slapukų politika, kurią galite peržiūrėti čia.

Slapukai mūsų svetainėse yra išvardyti čia ir per slapukų piktogramą mūsų svetainėse..

Suteikiame Jums galimybę pasirinkti, kaip bendrausime su Jumis.

 • Bendravimas el. paštu. Galite sustabdyti „Yara“ reklaminių el. pranešimų gavimą, laikydamiesi tokiuose pranešimuose pateiktų atsisakymo nurodymų.
 • Pažymime, kad patenkinsime Jūsų prašymą nebegauti reklaminių elektroninių pranešimų iš „Yara“. Tačiau galime ir toliau Jums siųsti su paslauga susijusius pranešimus, pvz., el. laiškus, patvirtinančius pirkimą per mūsų interneto svetaines. Galime saugoti informaciją, reikalingą įrašams tvarkyti, pvz., norėdami užtikrinti vartotojų prašymų vykdymą ir siųsti tam tikros rūšies pranešimus.
 • Pažymime, kad galite valdyti, kaip Jūsų mobilusis įrenginys gali dalytis buvimo vietos informacija su „Yara“, taip pat tai, kaip jūsų mobilioji naršyklė tvarko slapukus ir susijusias technologijas, keisdami mobiliojo įrenginio privatumo ir saugos nustatymus. Norėdami sužinoti, kaip pakeisti nustatymus, peržiūrėkite mobiliųjų paslaugų teikėjo arba savo įrenginio gamintojo pateiktus nurodymus.

Tiek, kiek tai numatyta galiojančiuose įstatymuose,  turite teisę prašyti:

(a) Teisė susipažinti su asmens duomenis

 • Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar saugome Jūsų asmens duomenis, susipažinti su tokiais duomenis ir kita su jais susijusia informacija.
 • Turite teisę gauti savo asmens duomenų kopiją.

(b) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

 • Asmens duomenų keitimas, jei jie yra neteisingi arba neišsamūs.

(c) Teisė reikalauti ištrinti duomenis

 • Asmens duomenų ištrynimas tam tikrais atvejais, pvz., kai sutikote su jų naudojimu ir nuo to laiko atšaukėte savo sutikimą arba kai jie yra neteisėtai naudojami .

(d) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 • Asmens duomenų naudojimo ribojimas tam tikromis aplinkybėmis.

(e) Teisė į duomenų perkėlimą

 • Asmens duomenų, kuriuos pateikėte „Yara“ gavimas susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 • Tokių asmens duomenų perdavimas arba, kai tai techniškai įmanoma, perdavimas kitai įmonei, atsakingai už jų naudojimą tam tikromis aplinkybėmis.

(f) Teisė nesutikti arba atsisakyti

 • Teisė nesutikti dėl asmens duomenų naudojimo tam tikromis aplinkybėmis, įskaitant tiesioginę rinkodarą, ir tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra naudojami remiantis teisėtu „Yara“ interesu.
 • Taip pat turite teisę atsisakyti bet kokios tiesioginės rinkodaros. Tai galite padaryti paspaudę „atsisakyti prenumeratos“ mygtuką, pateiktą gauto pranešimo apačioje.

(g) Teisė atšaukti sutikimą

 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas sutikimu. Pažymime, kad dėl sutikimo duomenų naudojimas iki sutikimo atšaukimo netaps neteisėtas.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, nedvejokite ir susisiekite su mumis adresu ebs@yara.com. Informuojame, kad pirmiau nurodytos teisės gali būti apribotos pagal galiojančius įstatymus.

Taip pat galite pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai arba ten, kur įvyksta įtariamas galiojančių duomenų apsaugos įstatymų pažeidimas. Duomenų apsaugos institucijų sąrašą galite rasti Europos Komisijos interneto svetainėje. Atsakinga priežiūros institucija už UAB „Yara Lietuva“ yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  

Jūsų asmens duomenis saugome tiek laiko, kiek reikia ar leidžiama atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriam (-iems) jie buvo gauti, ir laikantis galiojančių įstatymų. Saugojimo laikotarpiui nustatyti kriterijai yra šie:

(a) laiko tarpas, kai palaikome nuolatinius santykius su Jumis ir tiekiame prašomus produktus / paslaugas (pvz., tiek, kiek turite paskyrą arba nuolat naudojatės paslaugomis / mobiliosiomis programomis), arba siekiant suteikti Jums galimybę vykdyti savo veiklą ir laikytis Jūsų saugojimo reikalavimų, pvz., dažniausiai, kai tai susiję su klientų asmens duomenimis, mūsų tikslas yra iš naujo įvertinti poreikį saugoti Jūsų duomenis porą metų po to, kai nustojate būti registruotas klientas (pvz., kad galėtumėme atsakyti į vis dar teikiamus skundus ar užklausas). Tačiau yra ir kitų veiksnių, kurie gali turėti įtakos tam laikotarpiui, kaip tai išdėstyta toliau;

(b) mums taikoma teisinė prievolė (pvz., tam tikri įstatymai reikalauja, kad prieš tai, kai galėsime ištrinti Jūsų operacijų įrašus, juos tam tikrą laiką saugotume);

(c) ar saugojimas yra rekomenduotinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., dėl galiojančių senaties terminų, bylinėjimosi ar norminių tyrimų).

„Yara“ rūpinasi Jūsų privatumu ir yra įsipareigojusi išlaikyti asmens duomenų saugumą. Įgyvendinome tinkamas technines, fizines ir organizacines priemones, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo. Prieigą prie asmens duomenų suteikiame tiems, kurie turi verslo poreikių.

Asmens duomenys į trečiąją šalį, esančią už EEE ribų, kuri neužtikrina tinkamos apsaugos, bus perduotos tik tuo atveju, jei bus numatytos atitinkamos apsaugos priemonės, pvz., vadovaujantis „Yara“ įmonių privalomomis taisyklėmis, įtraukiant ES standartines sutarčių sąlygas arba jei gaunančioji šalis yra sertifikuota pagal galiojantį tarptautinio perdavimo mechanizmą.

Atskleisdami informaciją kitoms šalims, kaip tai aprašyta 5 skyriuje, kartais privalome asmens duomenis perduoti į valstybę, nepriklausančią EEE, kad galėtume įgyvendinti vieną iš 5 skyriuje nurodytų tikslų, pvz., galime naudoti pagalbinį duomenų tvarkytoją, įsteigtą JAV, kai pildote internetinę formą, siekdami patenkinti Jūsų prašymą. Toks perdavimas vykdomas tik tokiu atveju, jei įvestos tinkamos apsaugos priemonės, kaip tai aprašyta pirmiau.

Jei turite su tuo susijusių klausimų ar norite gauti apsaugos priemonių, kurias taikome duomenų perdavimo atvejais, kopiją, susisiekite su mumis žemiau pateiktais kontaktais.

„Yara“ gali perduoti suvestinius duomenis trečiosioms šalims (nacionalinėms ir (arba) užsienio) šiais tikslais: (i) Svetainės arba bet kokios su konkrečiomis paslaugomis susijusios įrangos tobulinimas arba plėtra; (ii) tinkamas Svetainės ir įrangos veikimas.

Ši Privatumo politika yra susijusi tik su „Yara“ vykdomu asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu. Kitos interneto svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per šią interneto svetainę, turi savo privatumo politikas ir praktikas. Mūsų nepriklausomi prekybos agentai, tiekėjai ir verslo partneriai taip pat turi savo privatumo politikas ir praktikas. Raginame susipažinti su visų trečiųjų šalių privatumo politikomis prieš teikiant informaciją ar pasinaudojant pasiūlymu arba reklama. Nors stengiamės pateikti nuorodas tik į tas svetaines, kurios laikosi mūsų aukštų standartų ir gerbia privatumą, jokiu būdu neatsakome už kitų svetainių turinį ar taikomas privatumo praktikas.  

Prieš atlikdami tokius esminius šio privatumo pranešimo patikslinimus ar pakeitimus, kurie gali būti svarbūs Jūsų teisėms ir turės joms poveikį, Jus apie juos informuosime el. paštu arba kitu aiškiu būdu. Bet koks pakeitimas bus paskelbtas šioje Privatumo politikoje.

Jei po minėtų pakeitimų nebenorite naudotis Svetaine, privalote nustoti naudoti Svetainę ir paprašyti, kad „Yara“ uždarytų Jūsų paskyrą. Tai galite padaryti susisiekę su mumis adresu ebs@yara.com arba per atitinkamą portalą, jei taikoma.  

Šią Privatumo politiką, išskyrus privalomus vietos įstatymus, reglamentuoja ir aiškina Norvegijos įstatymai. Jai taikoma išimtinė Norvegijos teismų jurisdikcija.

Susisiekite su mumis, jei turite klausimų ar pastabų dėl mūsų privatumo praktikų arba šios Privatumo politikos. Su mumis galite susisiekti el. paštu ebs@yara.com.

Taip pat su mumis galite susisiekti paštu Jūsų vietos „Yara“ biuro adresu:

UAB Yara Lietuva

Lvovo g. 101

LT-08104 Vilnius

+370 52 44 00 44

Jei turite neišspręstų problemų, taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, turinčiai kompetenciją šioms problemoms spręsti pagal galiojančius įstatymus arba viešą „Yara“ duomenų privatumo direktyvą dėl klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų..

Galioja nuo: 2023.09.01 / Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.09.01