Produkcijos kokybės valdymas

Visose veiklos srityse bendrovė Yara laikosi griežtų produkcijos valdymo principų, užtikrinančių kruopštų darbą visoje vertės grandinėje: nuo produktų kūrimo ir žaliavų pirkimo, gamybos, sandėliavimo ir paskirstymo iki prekybos, pristatymo ir naudojimo.

Taip užtikrinama tinkama priežiūra ir kontrolė nuo produkto sukūrimo, žaliavų pirkimo, per visą gamybos procesą, sandėliavimą ir distribuciją, - iki pardavimo, pristatymo ir panaudojimo. 

Yara nuolat siekia tobulinti savo produktų sukūrimo ir gamybos proceso kokybę, vykdant gamybą be atliekų ir maksimaliai didinant gamybos efektyvumą – taip sprendžiamos problemos dėl šiuolaikinio ūkininkavimo poveikio aplinkai.

Pramoninė iniciatyva

Yara įsipareigojusi laikytis produktų kokybės valdymo ir kontrolės principų, kurie nurodyti Europos trąšų organizacijos reglamente. Šie principai apima visų gamybos etapų standartų reikalavimus ir Yar’ą reguliariai audituoja nepriklausoma trečioji šalis, tikrinanti kaip laikomasi ir kaip vykdomi šie reikalavimai. 

Kaip aktyvi Tarptautinės trąšų pramonės asociacijos (IFA angl.) narė, Yara taip pat dalyvauja panašių standartų kūrime ne Europos šalių įmonėms.

Visi vertybių principai

Buvimas Europos trąšų organizacijos nare taip pat reiškia aiškų įsipareigojimą vykdyti tvaraus žemės ūkio vystymo principų nuostatas, gaminti ir parduoti saugius produktus ir vykdyti gamybą, vadovaujantis geriausios gamybinės praktikos principais ir patirtimi. Tai reiškia -kontroliuoti sandėliavimo ir distribucijos procesus, užtikrinti darbų saugą ir aplinkai nekenksmingą trąšų gamybos ir jų panaudojimo procesą. Yar’os produktų kokybės valdymo kontrolės programa apima visus vertybių skalės principus nuo žaliavų tiekimo - per visą produktų gamybos procesą, įpakvimą, transportavimą ir sandėliavimą - iki kompanijos pagamintų produktų naudojimo ūkyje.