Rinkodaros turinio informacijos gavimo privatumo deklaracija


Ši Privatumo deklaracija aprašo, kaip bus apdorojama ir apsaugoma asmeninė informacija apie jus, kai jūs sutinkate gauti rinkodaros turinio informaciją elektroniniu būdu iš UAB Yara Lietuva, Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius (“Mes” arba “Mus”). Tokią rinkodaros turinio informaciją gali sudaryti pavyzdžiui agronominiai ir komerciniai patarimai, naujienlaiškiai, apklausos anketos, reklaminės kampanijos ir informacija apie įvairius susitarimus. Sutikdami gauti iš mūsų rinkodaros turinio informaciją jūs patvirtinate, jog buvote informuotas apie tai, kaip mes apdorojame asmeninę informaciją apie jus ir, kad jūs sutinkate su šiuo asmeninės informacijos apie jus apdorojimu prieš tai nurodytiems tikslams įgyvendinti kaip žemiau yra nurodyta šioje Privatumo deklaracijoje.

1. Kas yra atsakingas už duomenų apdorojimą? 

Asmeninės informacijos apie jus, kurią jūs mums pateikėte valdytojas yra vietos Yara kompanija, kuri yra atsakinga už šių duomenų apdorojimą pagal galiojančius LR duomenų apsaugos įstatymus, ES Duomenų apsaugos direktyvą 95/46/EC ir Bendrą duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (GDPR) nuo jų taikymo datos.

2. Kaip ir kodėl mes apdorojame asmeninę informaciją apie jus?

Mes renkame asmeninę informaciją apie jus, kai jūs užpildote anketą, gautą iš mūsų elektroniniu arba rankiniu būdu. Šioje anketoje pateikta asmeninė informacija apie jus tokia kaip jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas, mobilaus telefono numeris, žemės ūkio sritis bei produkcijos rūšis yra informacija, kurią mes apdorojame.

Mes renkame šiuos duomenis tam, jog galėtume siųsti jums rinkodaros turinio informaciją, agronominius ir komercinius patarimus, taip pat analitiniams tikslams, naujienlaiškių, reklaminių kampanijų, kvietimų į įvairius renginius, parodas, seminarus, mokymus, internetinius seminarus siuntimui. Teisinis pagrindas, kuriuo remiantis mes apdorojame asmeninę informaciją apie jus prieš tai įvardintiems tikslams įgyvendinti yra jūsų sutikimas, kurį jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti susisiekdami su mumis el. paštu privacy.global@yara.com. Kartais mūsų teisinis pagrindas yra

Kartais mūsų teisinis pagrindas apdoroti asmeninę informaciją apie jus yra mūsų tikslai, susiję su mūsų teisėtu interesu prekiauti ir sukurti paskyras apie mūsų klientus, pritaikant mūsų pasiūlymus ir paslaugas pagal jų poreikius iki šie interesai nepažeidžia kliento teisių, kurias gina Asmens duomenų įstatymas. Dėl šios priežasties, mes apdorojame informaciją, susijusią su kliento pirkimo istorija ir pageidavimais tam, jog galėtume geriau suprasti kliento poreikius. Jūs turite teisę prieštarauti tokiam apdorojimui, kaip toliau yar aprašyta 4 skyriuje.

Tie atvejai, kai mes sudarome su jumis sutartį dėl produktų ar paslaugų pardavimo, sudaro teisinį pagrindą duomenų apdorojimui, kuris yra būtinas sutarties su jumis įvykdymui arba jūsų prašymui imtis priemonių prieš sudarant sutartį

Mes perduosime asmeninę informaciją apie jus tik tiems mūsų trečiųjų šalių paslaugų tiekėjams, kurie užtikrina sėkmingą mūsų verslo operacijų tiekimą arba dirba mūsų vardu ir mūsų nurodymu kaip duomenų apdorojimo vykdytojai tikslais, nurodytais šioje Privatumo deklaracijoje ir pagal duomenų apdorojimo sutartį. Esant reikalui, mes taip pat perduosime asmeninę informaciją apie jus kitoms Yara grupės įmonėms ir mūsų atsakingai pasirinktiems verslo partneriams tam, jog galėtumėme suteikti jums paslaugas, kurių prašote arba, jeigu jūs sutikote su tokiu duomenų perdavimu tikslams, nurodytiems sutikime.

3. Kiek laiko mes saugojame asmeninę informaciją apie jus? 

Mes saugojame asmeninę informaciją apie jus tol, kol jūs esate pas mus užsiregistravęs ir 2 metus po to, kai tarp jūsų ir kompanijos Yara nebuvo jokios komercinės arba kitokio pobūdžio komunikacijos, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas reikalauja duomenis saugoti ilgiau. Poto duomenys apie jus yra ištrinami arba padaromi anonimiškais.

4. Jūsų teisės

Jūs turite teisę bet kuriuo metu (nemokamai vieną kartą metuose) gauti prieigą prie asmeninės informacijos apie jus, kurią mes saugojame savo duomenų bazėje, ir tai galite padaryti kreipdamiesi į mus el.paštu privacy.global@yara.com. Jeigu asmeninė informacija apie jus, kurią mes turime savo duomenų bazėje yra netiksli, klaidinga arba netinkama, jūs galite paprašyti šią informaciją ištaisyti arba pašalinti. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmeninės informacijos apie jus apdorojimo ir saugojimo susisiekiant su mumis el.paštu privacy.global@yara.com.

Tam, kad galėtumėme užtikrinti prieigą prie asmeninės informacijos apie jus tinkamam asmeniui, mes reiklaulaujame, kad jūs pasirašytumėte ir išsiųstumėte savo prašymą suteikti prieigą prie asmeninės informacijos apie jus mūsų nurodytu adresu.

5. Kur mes saugojame asmeninę informaciją apie jus?

Mes saugojame asmeninę informaciją apie jus ES/EEA erdvėje ir naudojame išorinį duomenų apdorojimo tiekėją JAV, kuris apdaroja asmeninę informaciją apie jus Yara vardu. Teisinis pagrindas, leidžiantis tokius duomenų perdavimus yra išorinio duomenų apdorojimo tiekėjo privalomas susitarimas su Yara ir ES-JAV duomenų apsaugos susitarimas (,,Privatumo skydas”). Teisinis pagrindas, kuriuo mes perduodame asmeninę informaciją apie jus iš vienos Yara įmonės į kitą yra viešai prieinamas Yara dokumentas  Yara’s Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data.

6. Informacijos saugumas

Mes esame naudojame tinkamą įrangą bei imamės visų reikiamų priemonių tam, jog apsaugotume asmeninius jūsų duomenis nuo praradimo, netinkamo jų naudojimo ar pakeitimo. Prieiga prie asmeninių jūsų duomenų yra ribojama tiems, kurie turi su verslu susijusių ketinimų. 

7. Privatumo deklaracijos pakeitimai

Mes iš anksto, el.paštu ar kitokiu tinkamu būdu, informuosime jus apie esminius šios Privatumo deklaracijos pakeitimus arba pakeitimus, kurie gali būti svarbūs jums ar gali turėti įtaką jūsų teisėms. Visi šie pakeitimai bus paskelbti šioje Privatumo deklaracijoje.

Jeigu jūs nesutinkate su šios Privatumo deklaracijos pakeitimas, jūs galite atšaukti savo sutikimą susisiekdami su Yara adresu privacy.global@yara.com

8. Informacija apie asmens duomenų valdytoją

UAB Yara Lietuva
Lvovo g. 101
LT-08104, Vilnius

Įm.kodas. 304444094
El. paštas: edgaras.bacenas@yara.com
Tel.nr.: +370 52 44 00 44

Ši Privatumo deklaracija paskutinį kartą buvo atnaujinta 2020-03-31