Misija, vizija ir vertybės

Klimato kaita daro įtaką ir mūsų gyvenimo būdui. Gyventojų skaičius pasaulyje auga. Mums reikia maitinti vis daugiau burnų, tačiau nepakanka dirbamos žemės ir išteklių. Kartu galime daug ką pakeisti. Mūsų sėkmės paslaptis – komandinė kompetencija ir tikėjimas savo misija, vizija ir vertybėmis.

Mūsų misija

Pamaitinti ir apsaugoti pasaulį

Ką mes darome ir kodėl? Mūsų misija apibrėžia mūsų bendrovės paskirtį ir vaidmenį pasaulyje. Mes tikime kompetencijos augimu ir galia kurti teigiamus visuotinius pokyčius. Mes suprantame savo klientus ir žinome, kas juos motyvuoja.

Mes suprantame, kad kompetencija padeda pamaitinti pasaulį, kurti pelningas įmones ir saugoti mūsų planetą, nors gyventojų skaičius nuolat auga, o išteklių – mažėja.

Mūsų vizija

Draugiška bendruomenė, pasaulis be bado, tausojama gamta

Mūsų bendrovės steigėjai savo laiku kovojo su dideliais sunkumais. Dirbdami kartu ir degdami noru pažinti, jie suvienijo ir išplėtė savo kompetenciją, ir ji padėjo išgelbėti milijonų žmonių gyvybes.

Šiandien turime viziją plėsti bendruomenę, dirbti drauge tausojant mūsų planetą ir padėti ūkininkams. Ši bendruomenė, nugalėdama kultūrines, aplinkos ir ekonomines kliūtis, dirba kartu ieškodama sprendimų, kaip apsaugoti pasaulį nuo bado.

 

Mūsų vertybės:

Siekiai

Viršijantys lūkesčius rezultatai, iniciatyvumas ir nenutrūkstamas darbas nenutolstant nuo Yara ambicijų ir asmeninių tikslų.

 

 

Noras pažinti

Klausiame drąsiai, nedvejodami, nes noras pažinti yra  varomoji mūsų kultūros jėga. Noras pažinti padeda įgyti žinių. Moksliniai tyrimai ir buvo ta jėga, padėjusi trims žymiems Yara steigėjams XX amžiaus pradžioje užkirsti kelią gresiančiam badmečiui.

 

Bendradarbiavimas

Dirbdami kartu, gerbiame vieni kitus, puoselėjame partnerystę ir vertiname visas perspektyvas ir požiūrius. Menas bendradarbiauti Yara viduje ir su išoriniais veikėjais visame pasaulyje stiprina mūsų kolektyvinę kompetenciją.

 

Atsakingumas

Kai tenka priimti nelengvus sprendimus, esame patikimi, prisiimame atsakomybę ir nepamirštame Yara ir visuomenės interesų. Būdami atsakingi, pelnome pasitikėjimą.

 

Mūsų kultūra

Yara kultūra, kurios pagrindą sudaro svarbiausios vertybės – siekiai, noras pažinti, bendradarbiavimas ir atsakingumas, – pripažįsta ir skatina aukštą vadovų ir darbuotojų veiklos efektyvumą ir aukštus etikos standartus visame pasaulyje.

Puoselėjame kultūrą, kilusią iš kompetencijos, kurią mūsų darbuotojai, glaudžiai bendradarbiaudami su mūsų klientais, kaupė ir dalijosi daugiau kaip šimtą metų.

Yara, kuri veiklą vykdo daugiau kaip 60 valstybių, darbuotojų įvairovė yra labai didelė. Įvairovę laikome stiprybe. Mūsų tikslas – visose savo rinkose rasti geriausių specialistų ir sukurti tarptautinę komandą, kad ją sudarytų įvairioms tautybėms, kilmėms ir kultūroms atstovaujantys žmonės.

Be to, dirbdami laikomės ne tik savo Darbo tvarkos ir etikos kodekso, Atitikties užtikrinimo programos, bet ir visuotinai pripažįstamų principų, kuriais pagal pasaulinį susitarimą vadovaujamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Mūsų strategija

Tikime, kad klientams pateikę teigiamą vertės pasiūlymą ne tik gausime suinteresuotosioms šalims patrauklios grąžos, bet ir sukursime naudos visuomenei.

Daugiau apie Yara

Yara iš pirmo žvilgsnio

Yara iš pirmo žvilgsnio

Yara siūlo pelningų ir atsakingų žemės ūkio ir aplinkos apsaugos sprendimų.
Misija, vizija ir vertybės

Misija, vizija ir vertybės

Klimato kaita daro įtaką ir mūsų gyvenimo būdui. Gyventojų skaičius pasaulyje auga. Mums reikia maitinti vis daugiau burnų, tačiau nepakanka dirbamos žemės ir išteklių. Kartu galime daug ką pakeisti. Mūsų sėkmės paslaptis – komandinė kompetencija ir...
Naujovės, mokslas, technologijos

Naujovės, mokslas, technologijos

Yara, investuodama į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, tobulina procesų technologijas, javų mitybos strategijas ir aplinkos apsaugos sprendimus.
Yara istorija

Yara istorija

Įmonė gimė ir jos plėtra prasidėjo Norvegijos pramonės įmonėje Norsk Hydro, kuri buvo įsteigta 1905 – siais. Tai įvyko tada, kai pramonininkai Semas Yde (Sam Eyde), Kristijanas Birklandas (Kristian Birkeland) ir Markas Valenbergas (Marcus Wallenberg)...
Globalinių problemų sprendimas

Globalinių problemų sprendimas

Vis akivaizdžiau suvokiame, kad viskas mūsų pasaulyje yra tarpusavyje susiję, tad ir Yara veikla vykdoma tokiame pasaulyje. Privačios įmonės (privatus verslas) susiduria su tomis pačiomis globalinėmis problemomis kaip ir plačioji visuomenė – ne mažiau...
Kokia mūsų veiklos pozicija

Kokia mūsų veiklos pozicija

Yara dirba tarptautinėse, vietinėse, regioninėse rinkose ir pramonės sektoriuje. Išnaudodama savo poziciją ir kompetenciją, bendrovė propaguoja sprendimus, turinčius teigiamos įtakos suinteresuotosioms šalims, klientams ir plačiajai visuomenei.
Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Yara yra įsipareigojusi vykdyti savo veiklą skaidriai ir su atsakomybe, laikantis tarptautinių susitarimų ir nacionalinės teisės aktų nuostatų. Be to, kompanijos veiklą reglamentuoja pramonės standartai ir vidaus gairės – tame tarpe, vizija ir vertybės,...