Saugos duomenų lapai

Saugos duomenų lapai pateikiami tik informacijos dėlei ir gali būti naudojami tik tose šalyse, kurioms jie paruošti. Kadangi Yara negali kontroliuoti informacijos, esančios duomenų lapuose naudojimo, kaip ir produkto naudojimo sąlygų, todėl vartotojo pareiga yra nustatyti ir kontroliuoti saugias produkto naudojimo sąlygas.

Saugos duomenų lapai trąšų produktams

Saugos duomenų lapai azoto cheminėms medžiagoms ir NOx mažinimo produktams