Karjeros galimybės

Darbo bei karjeros galimybės Yara kompanijoje yra labai įvairios, kaip ir patys darbuotojai. Prisijunk prie mūsų ir padėk išspręsti svarbius pasaulio klausimus!

Yara įdarbinimo politika – viešai skelbti apie laisvas darbo vietas. Laisvų darbo vietų ieškokite čia.

Gamyba ir perdirbimas

Daugiausia mūsų darbuotojų dirba būtent šioje srityje. Tai apima visokeriopą gamybą visose mūsų gamybos įmonėse, pradedant nuo žaliavų iki galutinio produkto, įskaitant medžiagas ir darbą su gamyboje bei perdirbime naudojamomis medžiagomis.

Į šią sritį taip pat įeina planavimas ir gamyklų techninių įrenginių priežiūra, taipogi, techninės pagalbos teikimas ir visi, su įmonių veikla susiję, projektai.

 

Komercinė sritis

 Komercinė sritis – tai įvairialypė veikla, susijusi su produktų, ypatingai firminių produktų, sukūrimu ir jų pristatymu rinkai; žinių, informacijos apie produkto naudingumą ir panaudojimą skleidimu; marketingu; firminių produktų įvertinimu ir pripažinimu.

Mūsų profesionalūs pardavimų vadybininkai ir agronomai savo meistriškumą ir gebėjimus, kaip ir techninę kompetenciją, skiria ilgalaikiam Yara pelningumo ir klientų poreikių patenkinimo palaikymui. Be to, į šią sritį įeina ir žaliavų šaltinių paieška, žaliavų pirkimas bei prekyba žaliavomis ir trečiųjų šalių produkcija.

 

Tiekimų grandinė

Mūsų kolegos, dirbantys tiekimų grandinės srityje, koordinuoja gamybą ir Yara bei trečiųjų šalių produkcijos paskirstymą ir pardavimus.

Jie yra atsakingi už planavimą ir projektų įgyvendinimą, žaliavų ir produkcijos judėjimą – per visa tiekimų grandinę nuo šaltinio iki distributorių bei klientų – pirkėjų. Taip pat, būtent šios srities darbuotojai yra atsakingi už visa veiklą nuo užsakymų iki finansavimo klausimų.

 

Verslo tobulinimas ir plėtra

Šioje srityje dirbančių Yara darbuotojų techninės kompetencijos ir jų gebėjimų dėka yra tobulinami esami produktai ir kuriami nauji, kuriamos ir diegiamos naujos gamybos technologijos, skatinančios verslo plėtrą bei pripažinimą ir įsitvirtinimą dabartinėse ir naujose rinkose.

Yara projektavimo įstaigos taip pat priklauso šiai sričiai: jos kuria, tobulina ir vykdo didelės apimties projektus, siekdamos išplėsti Yara veiklą. Be to, mūsų kolegos dirba strategijos, naujovių diegimo ir verslo žvalgybos srityse.

 

Profesionalios specialistų paslaugos

Kadangi Yar’os veikla apima visas vertybių skalės sritis, tai valdymas bei vadovavimas, plėtra ir visų anksčiau paminėtų verslo sričių palaikymas visada yra labai svarbūs.

Kolegos, dirbantys profesionalių paslaugų teikimo sektoriuje, paprastai turi tokių sričių darbo patirtį: finansų, žmogiškųjų išteklių, verslo administravimo, teisės, ekonomikos, IS/IT arba labai aktualioje ir svarbioje darbų saugos srityje.

 

Studentai ir diplomuoti specialistai

Stažuotės, praktika, vasaros darbai ir disertacijos

Pastaruoju metu stažuotės, praktika, vasaros darbai ir disertacijų rengimo galimybės yra ribotos. Kadangi Yara laikosi tokių vidaus politikos nuostatų – skelbti apie visokeriopas karjeros galimybes, informaciją apie stažuotes, praktiką, vasaros darbus ir disertacijų rengimo galimybes rasite mūsų laisvų darbo vietų puslapyje.

Mokyklų ir universitetų absolventai

Ypatingai gamybos ir perdirbimo sektoriuose, Yara įdarbina mokyklų bei universitetų absolventus, neturinčius jokios patirties arba vos kelių metų darbo patirtį.