„Yara“ interneto svetainių naudojimo sąlygos

Šią interneto svetainę valdo „Yara International ASA“, įmonė, registruota Brønnøysund registrų centre, registracijos numeris 986228608, adresas Drammensveien 131, 0277 Oslas (Oslo), Norvegija (toliau – „Yara“, „Mes“ (ir kiti linksniai)).

Šiose sąlygose pateikiamos naudojimo sąlygos, pagal kurias galite jungtis prie Svetainės ir ja naudotis. Prisijungdami prie Svetainės ar ja naudodamiesi, sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite šia Svetaine.

Šios sąlygos taikomos maksimaliai tiek, kiek tai leidžiama pagal privalomus įstatymus.

„Yara“ laikosi visų savo Privatumo politikos, kurią galima peržiūrėti Privatumo politikos puslapyje, sąlygų.

  1. Svetainės naudojimas

Jūs galite: a) naršyti bet kuriame atvirame Svetainės puslapyje asmeniniam naudojimui; b) atsispausdinti arba atsisiųsti bet kurio Svetainės puslapio ištraukas asmeniniam naudojimui; c) nukreipti kitus Jūsų organizacijos narius į Svetainėje paskelbtą medžiagą.

Jūs negalite: a) naudoti Svetainės ar bet kurios joje esančios medžiagos komerciniais tikslais, negavęs išankstinio rašytinio „Yara“ sutikimo; b) modifikuoti bet kokių Svetainės medžiagos ištraukų, kurias atsispausdinote ar atsisiuntėte pagal pirmiau nurodytą b punktą; c) naudoti bet kokių iliustracijų, fotografijų, vaizdo ar garso sekų arba bet kokios grafinės medžiagos atskirai nuo susijusio teksto; d) pažeisti šių sąlygų ar bet kurių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

Jei pažeisite šias sąlygas, Jūsų teisė naudotis Svetaine nedelsiant nustos galioti, o Jūs, mūsų nuožiūra, privalėsite grąžinti ar sunaikinti visas padarytas medžiagos kopijas. Pasiliekame teisę pasinaudoti visomis galimomis teisių gynimo priemonėmis.

  1. Prisijungimas prie Svetainės ir jos pakeitimai

Esate atsakingi ir privalote pasirūpinti visomis priemonėmis, būtinomis prisijungti prie Svetainės.

Prieiga prie Svetainės suteikiama laikinai. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo sustabdyti prieigą prie visos Svetainės ar jos dalies arba ją uždaryti neribotam laikui. Nesame atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių Svetainė yra nepasiekiama.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti Svetainę ir bet kokią joje paskelbtą medžiagą. Mūsų tikslas yra reguliariai atnaujinti Svetainę, tačiau neprivalome to daryti.

  1. Intelektinės nuosavybės teisės

Esame visų intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę ir joje skelbiamą medžiagą savininkai arba licencijos turėtojai. Visos (registruotos arba neregistruotos) bet kurioje pasaulio valstybėje ar jurisdikcijoje pripažintos teisės, nuosavybės teisės ir (arba) interesai į Svetainę ir joje skelbiamą medžiagą yra saugomi. Bet koks Svetainės ir joje skelbiamos medžiagos naudojimas yra draudžiamas, nebent tai aiškiai leidžiama pagal šias sąlygas.

Mūsų, kaip Svetainės medžiagos autorių, statusas (ir visų nurodytų bendraautorių) visada turi būti nurodytas.

  1. Atsakomybės ribojimas

Svetainė yra pateikta „tokia, kokia yra“. Nesuteikiame jokios garantijos ar užtikrinimo ir nedarome jokių pareiškimų dėl Svetainės ar joje pateiktos medžiagos pagrįstumo, tikslumo, teisingumo, tinkamumo ar prieinamumo. Jei svetainėje pateikiame nuorodas į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines, tokios pačios nuostatos taikomos tokioms svetainėms ir jose pateiktai medžiagai. Esate atsakingi už bet kokį naudojimą. Toks naudojimas jokiu būdu negali būti mūsų atsakomybės pagrindas.

Tiek, kiek tai praktiškai įmanoma pagal įstatymus, aiškiai atmetame bet kokią atsakomybę už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant pelno praradimu, pardavimo sumažėjimą, veiklos praradimą ar nutraukimą, duomenų arba informacijos praradimą ar sugadinimą, verslo galimybių praradimą, prestižo ir (arba) reputacijos praradimą, atsirandantį ar susijusį su Svetainės ir bet kokios joje paskelbtos medžiagos naudojimu, negalėjimu naudotis ar rezultatais. Jei Svetainėje pateikiame nuorodas į trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines, tokios pačios nuostatos taikomos ir tokioms svetainės bei jose pateiktai medžiagai.

  1. Pakeitimai

Kai darysime esminius šių sąlygų patikslinimus arba pakeitimus, kurie gali būti Jums svarbūs ir turėti poveikį Jūsų teisėms, iš anksto apie tokius pakeitimus paskelbsime atskirą pranešimą Svetainėje ir (arba) kitaip Jus informuosime. Jei nesutinkate su pakeitimais, nebesinaudokite šia Svetaine.

  1. Jurisdikcija ir taikoma teisė

Šias sąlygas reglamentuoja ir aiškina Norvegijos įstatymai. Joms taikoma išimtinė Norvegijos teismų jurisdikcija, tačiau pasiliekame teisę pradėti teismo procesą prieš Jus dėl šių sąlygų pažeidimo šalyje, kurioje gyvenate, arba kitoje susijusioje šalyje.

  1. Kontaktai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šių sąlygų, susisiekite su mumis adresu web@yara.com. Taip pat galite susisiekti paštu šiuo adresu:

„Yara International ASA“
Postbox 343, Skøyen
0213 Oslas (Oslo)
Norvegija