Darbuotojų bei darbų sauga

Sveikatos ir darbų saugos klausimai vienodai rūpi ir vadovams ir darbuotojams. Kaip ir atsakomybė už šią sritį – atsakingi visi, nuo direktorių valdybos narių iki eilinio gamyklos darbuotojo. Yara nuomone, įmanoma išvengti kiekvieno nelaimingo atsitikimo, todėl ir siekia “nulinių” nelaimingų atsitikimų rodiklių.

Yara yra pasirašiusi pasaulinio sertifikavimo sutartį su Det Norske Veritas (DNV). Tai apima ISO 9001 (kokybės), ISO 14001 (aplinkosaugos) ir OHSAS 18001 (darbų saugos) standartų sertifikacinius auditus Yar’os produktų kokybės valdymo, kontrolės veiklą audituoja SGS arba DNV, o tvirtina Europos trąšų gamintojų asociacija.

Yara turi gerai organizuotą, nusistovėjusią bendrovės valdymo sistemą, kuria remdamasi, vykdo savo užsibrėžtus tikslus įmonių atsakomybės, sveikatos, aplinkosaugos, darbų saugos klausimais.

Atidi kontrolė

Yara sveikatos, aplinkosaugos, darbų saugos ir kokybės sričių atsakingų darbuotojų komanda dirba išvien, nustatant bendrovės tikslus ir standartus ir atlieka vidaus auditą, siekiant užtikrinti, kad bendri įmonių politikos principai būtų deramai vykdomi. Bendrovės administracija ir Yara Saugos komitetas reguliariai tikrina vykdymo rezultatus, o direktorių valdyba peržiūri sprendimus ir visos veiklos rezultatus. Pagal šią sistemą, visos Yara įmonės ir padaliniai palaiko glaudžius ryšius ir kontroliuoja savo įmonių sveikatos, aplinkosaugos, darbų saugos ir kokybės sričių veiklos vykdymą, įtraukdami vietos darbuotojus ir laikydamiesi nacionalinių įstatymų ir Yara techninių, eksploatacinių ir bendrovės veiklos vykdymo reikalavimų.

Svarbiausia – saugumas

Visose savo gamybinėse įmonėse Yara įdiegė aiškius darbuotojų ir darbų saugos valdymo principus. Šie principai apima metinius saugos tikslus bei siekius ir veiksmų planus, darbų rizikos įvertinimą, taisykles apsaugos priemonėms, veiksmų planus skubiais, nenumatytais ir avariniais atvejais. Apie nelaimingus atsitikimus ar avarines situacijas turi būti pranešama nedelsiant, jos turi būti nuodugniai ištiriamos ir išanalizuojamos, o korekcinių veiksmų planai – įgyvendinti. Yara vadovybė ir Europos darbų taryba (EWCangl.) taip pat susitarė dėl daugelio sveikatos ir saugos principų, pabrėždami būtinybę siekti “nulinių” nelaimingų atsitikimų rodiklių.

Tvirtos pozicijos pagal rezultatų rodiklius

Kai mūsų bendrovės veiklos rodikliai palyginami su kitų chemijos ir trąšų pramonės bendrovių rezultatais, mes visada būname pirmaujančių tarpe pagal pramonės darbų saugos ir sužeidimo atvejų rodiklius, lyginant su kitomis bendrovėmis – narėmis, priklausančiomis Europos trąšų organizacijai ar Europos pramoninių dujų asociacijai (EIGAangl.). 

Nepaisant tvirtos pozicijos pagal rezultatų rodiklius, visų lygių vadovai, įtraukdami į saugą kiekvieną darbuotoją, tvirtai įsipareigoja ir toliau deda visas pastangas, kad nelaimingų atsitikimų rodikliai būtų “nuliniai”, kad būtų griežtai laikomasi techninių ir gamybinių standartų ir procedūrų reikalavimų.

Saugos mokymai ir ataskaitos

Yara darbuotojai reguliariai apmokomi dėl saugaus darbo ir saugos priemonių naudojimo darbe ir, kokių veiksmų reikėtų imtis eskstremaliose situacijose. Yara kompanijoje kiekvienas privalo nedelsiant pranešti apie nelaimingus atsitikimus ar susidariusias avarines situacijas. Rangovai privalo laikytis tokių pačių vidaus taisyklių kaip ir darbuotojai, o atsakingi vadovai privalo reguliariai tikrinti darbo vietas ir užtikrinti standartų reikalavimų vykdymą. Norint pasiekti kitą (aukštesnį) darbų saugos veiklos rezultatų lygį, reikalingi sumanūs bendraminčiai lyderiai saugos srityje. Įgyta nelaimingų atsitikimų ar ekstremalių situacijų patirtimi tarpusavyje dalijasi visos Yara šeimos įmonės. 

Didelis dėmesys skiriamas Yara elgesiu paremtoms saugos (EPSliet. – BBSangl.) programoms, siekiant sumažinti rizikos atvejus darbo vietose, stebint ir dalijantis patirtimi, atsiliepimais bendradarbių grupėse.