Kokia mūsų veiklos pozicija

Yara dirba tarptautinėse, vietinėse, regioninėse rinkose ir pramonės sektoriuje. Išnaudodama savo poziciją ir kompetenciją, bendrovė propaguoja sprendimus, turinčius teigiamos įtakos suinteresuotosioms šalims, klientams ir plačiajai visuomenei.

Veiklą vykdanti pasauliniu mastu ir pasaulyje pirmaujanti bendrovė, Yara turi tvirtą pagrindą imtis spręsti pasaulines problemas, įgyvendinti efektyvius sprendimus ir siekti teigiamų pokyčių svarbiausiose veiklos srityse: aprūpinimo maistu, išteklių ir aplinkos apsaugos.

Mes vystome savo veiklą vietinėse rinkose ir bendruomenėse, kur mes galime daryti teigiamą įtaką, visa laiką prisidėdami prie ekologiško ekonomikos augimo per darnų žemės ūkį ir pažangius aplinkos apsaugos sprendimus. Kitos Yara įmonės ir vadovai taip pat remia bendrovių iniciatyvas, atsižvelgdami į vietos poreikius, strategijas ir prioritetus.

Yara bendradarbiavimas ir veiklos indėlis yra nukreiptas į tai, kaip pagrindinė verslo veikla ir svarbios, patirtimi pagrįstos žinios gali padėti spręsti globalines problemas. Mes apjungiame politinę veiklą ir bendradarbiavimą, pramonės standartus ir verslo plėtrą ir mes skatiname bendradarbiavimą, iniciatyvas ir kuriame partnerystės ryšius.

Veikla Afrikoje

Bendrovė „Yara“ skatina darnų žemės ūkį ir siūlo aplinką tausojančių sprendimų, kurie ne tik prisideda prie visuotinio augimo, bet ir padeda užtikrinti maisto saugą, išteklių naudojimo efektyvumą ir aplinkos apsaugą.

Ekologiškas ekonomikos augimas

Yara vadovaujasi savo misija – didinti derlingumą, o jos vizija – nustatyti pramoninius standartus ir strateginį požiūrį dėl teigiamo poveikio kūrimo per verslo veiklą, kartu su tikslingais uždaviniais,- įsipareigojant dėl tvaraus, darnaus žemės ūkio vystymo ir ekologiško ekonomikos augimo.

Suinteresuotųjų šalių dialogas

Puikūs santykiai su suinteresuotosiomis šalimis bendrovei „Yara“ yra ypač svarbūs, todėl ji dirba ne tik tarptautiniu mastu, bet ir pramonės sektoriuje, su vietinėmis bendruomenėmis.