Yara N-tester

Yara N-tester yra rankinis matavimo prietaisas, galinantis greitai ir lengvai atlikti matavimus bei tiksliai nustatyti azoto poreikį augalams. Testerio dėka galima greitai ir tiksliai pateikti konkrečias pasėlių tręšimo rekomendacijas auginimo sezono laikotarpiu ir tokiu būdu pagerinti pelningumą bei sumažinti poveikį aplinkai.

Paklauskite savo augalų!

Augalų būklė mitybos atžvilgiu, apsprendžia reikiamą panaudoti trąšų normą bei tręšimo laiką. Naudojant N-Tester įmanoma lengvai, saugiai ir greitai nustatyti azoto poreikį augalams konkrečiame pasėlių lauke. Azotinių trąšų poreikis pasėliams niekada nebūna pastovus - net ir tuose pačiuose laukuose kasmet gali žymiai skirtis. Paskirsčius reikiamą azotinių trąšų normą keliems tręšimams, įmanoma optimizuoti N-Tester normą, atsižvelgiant į faktinį augalų poreikį kiekviename konkrečiame lauke bet kuriais metais. Augalų tyrimas su N-Tester suteikia vertingos informacijos apie dabartinę augalų mitybos būklę. Atlikus matavimus javų pasėliams vamzdelėjimo ir varpų formavimosi tarpsnyje, galima apskaičiuoti optimalius reikiamus N-Tester kiekius.

N-Tester panaudojimas užtikrina ekonominę naudą bei sėkmę

Siekiant įvertinti N-Tester panaudojimo pranašumą, tikslinant tręšimo azotinėmis trąšomis programą, buvo atlikta serija lauko bandymų. Tręšiant javų pasėlius teisingomis azoto normomis, galima gauti didelę ekonominę naudą ir derlingumo ir grūdų kokybės atžvilgiu. Užtikrinus baltymų kiekį grūduose, patenkinant pirkėjų reikalavimus, galima žymiai įtakoti pasėlių pelningumą. Tyrimų rezultatai parodė, kad sureguliavus pasėlių tręšimą, atsižvelgiant į gautus N-Tester duomenis, galima pasiekti žymiai didesnį baltymų kiekį grūduose.

Kaip veikia N-Tester?

N-Tester matuoja chlorofilo kiekį lapuose, kadangi tai susiję su azoto būkle augaluose. Matavimo tašką reikėtų pasirinkti per patį jauniausių, pilnai išsivysčiusių lapų lapalakščių vidurį. Išvestas vidurkis iš trisdešimties atsitiktinių matavimų visame lauke, paprastai matuojant pagal ‘W’ modelį, rodo pasėlių poreikį azotui. Tręšimo rekomendaciją įmanoma parengti tiktai tada, jei pasėlių augimą bei vystymąsi neriboja jokios kitos maisto medžiagos.

Matavimų N-Tester duomenų tikslumui didelę įtaką turi augalų veislės ir augimo tarpsnis. Dėl šios priežasties, N-Tester matavimai turi būti sukalibruoti, atsižvelgiant į šiuos veiksnius. Dėl pagalbos prietaiso kalibravimui, taip pat dėl tręšimo rekomendacijų, atsižvelgiant į gautus matavimų N-Tester rezultatus, kreipkitės į vietinį Yar’os agronomą.

Bandymai, atlikti Prancūzijoje

  • Daugiau nei 240 lauko bandymų javų pasėlių laukuose
  • Baltymų kiekis padidėjo 0,3%
  • Padidėjo derlingumas - 120 kg/ha
  • Papildomas derliaus padidėjimas padidintų bendrąjį pelną daugiau nei 18 EUR/ha (atėmus tręšimo išlaidas/kaštus).

Tręšimas, remiantis N-Tester™ duomenimis, lyginant su tręšimu azotinėmis trąšomis, remiantis apskaičiavimo sąmata (Prancūzija).