Avižų kokybės gerinimas

Norint pasiekti aukščiausius grūdų kokybės rodiklius, augintojas turi užtikrinti atitinkamų derliaus kokybei keliamų reikalavimų atitikimą. Veiksniai, įtakojantys avižų derliaus kokybę: avižų veislė, dirvožemio tipas, savalaikis pakankamas tręšimas ir augalų apsauga. Oro bei klimatinės sąlygos auginimo sezono metu taip pat turi didelę įtaką derliaus kokybei, ypač pelėsių ir toksinų kiekiai.

Reikalavimai avižų kokybei gali būti įvairūs, priklausomai nuo galutinio vartotojo poreikių bei paskirties, pavyzdžiui, gyvulių pašarams ar maistui ir malimui. Pagrindiniai derliaus kokybės rodikliai: grūdų baltymų kiekis (%), grūdų stambumas (1000 grūdų svorio) ir savitasis svoris (kg/hl). 

Avižų pasėlių tręšimo programos turi įtakos grūdų derliaus kokybei, todėl turėtų būti planuojamos ir vykdomos, atsižvelgiant į reikalaujamus kokybės rodiklius.

Avižų pasėlių tręšimo įtaka avižų kokybei

Pagrindinės (makro) maisto medžiagos, gerinančios avižų grūdų kokybę

Azotas ir kalis – tai didžiausią poveikį grūdų kokybei turinčios pagrindinės (makro) maisto medžiagos. Azotas reikalingas grūdų baltymingumui ir krakmolingumui, o kalis palaiko augalo struktūrą ir apsaugo pasėlius nuo išgulimo, ko pasėkoje būna smulkesni – mažesni grūdai ir, atitinkamai, lyginamasis svoris. 

Mikro maisto medžiagos ir mikroelementai, gerinantys avižų grūdų kokybę

Antrinės maisto medžiagos – siera ir magnis įtakoja atitinkamai grūdų baltymų kiekį ir lyginamąjį svorį, tuo tarpu mikroelementai cinkas ir molibdenas skatina azoto metabolizmą, dėl ko padidėja baltymų kiekio koncentracija grūduose.