Aliejaus kiekis rapsų sėklose

Aliejaus kiekis rapsų sėklose priklauso nuo sėklų kiekio ankštaroje, nuo ankštarų kiekio ant vieno augalo ir nuo augalų skaičiaus ploto vienete. Kad derlius būtų kokybiškas, o išgauto aliejaus kiekis atitiktų planuojamo derlingumo lūkesčius, fotosintezės aktyvumas turėtų būti maksimalus.

Azotas atlieka labai svarbų vaidmenį, jis yra chlorofilo sudėtyje, chromosomose ir fermentuose. Azotas yra nesuskaičiuojamos daugybės junginių sudedamoji dalis, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį visuose augalo augimo ir vystymosi etapuose. Kai azoto trūksta ankstyvojoje pasėlių augimo fazėje, augimas sulėtėja, ko pasėkoje sumažėja derlingumas dėl prasto antžeminės augalo dalies išsivystymo (mažas lapų ploto indeksas) ir dėl sutrumpėjusios vegetacijos trukmės.

Azoto trūkumas turės įtakos ne tiktai galutiniam derliui, bet taip pat ir baltymų kiekiui augale. Ir priešingai, azoto perteklius gali pabloginti derliaus kokybę: mažesnis aliejaus kiekis ir daugiau gliukozinolatų, ypatingai tais atvejais, kai tręšimas siera nėra ribojantis veiksnys. 

Dėl CO2 įsisavinimo ir saulės energijos sugėrimo, fotosintetinis aktyvumas yra augalų augimo ir vystymosi šaltinis. Palyginus su duomenų rezultatais, gautais iš kontrolinio lauko, kuris nebuvo tręštas azotu, fotosintezės procesas azotu tręštame lauke buvo aktyvesnis ir ilgesnės trukmės, taigi, geresnės sąlygos didesniam ir geresnės kokybės derliui.