Kukurūzų grūdų stambumo ir jų skaičiaus burbuolėje didinimas

Azotas, fosforas, kalis ir boras – visi šie maistiniai elementai yra ypatingai svarbūs ir reikšmingi, siekiant užauginti stambesnius grūdus, nes turi didelę įtaką kukurūzų pasėliams grūdų pildymosi burbuolėse tarpsnyje, todėl galiausiai nulemia kukurūzų derlingumą.

Pasėlių tręšimo įtaka kukurūzų grūdų stambumui ir jų skaičiui varpoje

Azotas

Azotas yra svarbi maisto medžiaga augalų augimui ir vystymuisi, kadangi yra viena iš pagrindinių medžiagų, įeinančių į baltymų sudėtį. Praktika rodo, kad didžiausią kukurūzų pasėlių derlingumą užtikrina pasėlių tręšimas azoto normomis, siekiančiomis 200-250 kg/ha. Tik pakankamai didelės tręšimo normos gali užtikrinti optimalų  augalų augimą ir vystymąsi. Kai pasėliams trūksta azoto, susiformuoja trumpos, nedidelės burbuolės ir, atitinkamai,  grūdų burbuolėje būna nedaug, o patys grūdai smulkūs

Fosforas

Bandymai patvirtino, kad dirvožemiuose, kuriuose nustatomas nedidelis fosforo (P) išteklių indeksas, teigiamą poveikį kukurūzų derlingumui turi tręšimo normos iki 150 kg/ha P2O5. Tačiau, siekiant didelio derliaus, net ir didelį fosforo (P) išteklių indeksą turinčius dirvožemius, rekomenduojama per pirmąjį tręšimą patręšti apytikriai po 20 kg P2O5/ha.

Kalis ir fosforas

Bandymai patvirtina, kad kukurūzų pasėliai labai teigiamai sureaguoja, kai tręšiami didelėmis kalio trąšų normomis. Daugelyje šalių metinės kukurūzų pasėlių tręšimo normos kalio trąšomis svyruoja nuo 150 iki 250 kg K2O/ha. Siekiant padidinti kukurūzų pasėlių derlingumą, poreikiai kalio ir azoto trąšoms yra labai panašūs, o patręšus per mažomis azoto normomis, pablogėja kalio (K) įsisavinimas, sutrinka augalų augimas ir vystymasis. Kai kukurūzų pasėliams trūksta kalio ir fosforo, burbuolės viršūnė nepilnai užsipildo sėklomis.

Boras

Boras dalyvauja ląstelių dalijimosi procese, skatina apvaisinimo vamzdelio susiformavimą ir augimą, todėl taip pat yra tiesiogiai susijęs su grūdų užsimezgimo ir grūdų pildymosi burbuolėje procesais. Kai pasėliams trūksta boro, grūdų užsimezgimo ir pildymosi procesas būna nepilnavertis, burbuolėje lieka daug tuščių grūdų lizdelių, grūdai paprastai būna smulkūs, - tik vienas - kitas stambus grūdas visoje burbuolėje. Kukurūzų pasėlių derlingumas gali žymiai pdidėti, o derliaus kokybė pagerėti, patręšus boro trąšomis dirvožemį ar lapų trąšomis su boru augalo stiebo - koto ilgėjimo tarpsnyje (nuo V5 iki V7 organogenezės etapo).