Kviečių derlingumo didinimas

Du pagrindiniai kviečių derlingumo komponentai – tai grūdų skaičius ploto vienetui ir absoliutus grūdo svoris. Gerą derlių užtikrina tinkamas lapų ir ūglių skaičius, žalių lapų skliauto išsilaikymas, didelis grūdų skaičius varpoje ir grūdų dydis. Į subalansuotą pasėlių mitybos programą įtraukiamos visos reikalingos pagrindinės (makro) maisto medžiagos ir kiti (mikro) mitybos elementai, kurie yra svarbūs visų aukščiau paminėtų komponentų aukštų rodiklių išlaikymui.

Kviečių mityba ir derlingumas

Žieminių kviečių pagrindinių (makro) maisto medžiagų pasisavinimas

Azotas ir kalis - tai maisto medžiagos, kurių kiekiai, reikalingi gero kviečių derlingumo užtikrinimui, paprastai yra didžiausi.

Reikalingi fosforo ir sieros kiekiai yra panašūs. Aktyvaus pavasarinio augimo laikotarpiu augalams yra reikalingi visi pagrindiniai (makro) mitybos elementai.

Zieminiu kvieciu derlingumo didinimas

Žieminių kviečių pagrindinių mitybos elementų pasisavinimas

Žieminių kviečių kitų (mikro) mitybos elementų pasisavinimas

Subalansuotos kviečių mitybos programa yra ypatingai svarbi; į ją turi būti įtraukti ir antriniai bei kiti (mikro) mitybos elementai, kurie būtini gero derlingumo užtikrinimui.

Žieminių kviečių kitų (mikro) mitybos elementų pasisavinimas