Fosforo trūkumas padidėja, kai yra

  • Rūgštūs arba labai šarmingi (kalkingi) dirvožemiai
  • Žemas organinių medžiagų lygis
  • Šaltos arba drėgnos sąlygos
  • Skurdi, silpnai išsivysčiusi augalų šaknų sistema
  • Dirvožemyje maži fosforo (P) ištekliai
  • Dirvožemyje gausūs fosfatų ištekliai
  • Dirvožemis prisotintas geležimi

Fosforas yra svarbu, nes

  • Pagerėja augalų sudygimas bei įsitvirtinimas
  • Padidėja atsparumas žiemos šalčiams
  • Padidėja derlingumas