Avižų auginimas pasauliniu mastu

Remiantis statistiniais duomenimis, javų auginimo plotų ir jų produktyvumo atžvilgiu pasauliniu mastu, avižos yra šeštoje vietoje po kukurūzų, ryžių (rudųjų), kviečių, miežių ir sorgo.

Kasmet pasaulyje užauginama maždaug 22,5 milijonai tonų avižų, o jų pasėlių plotai užima 9,7 milijonų hektarų. Per pastaruosius kelis dešimtmečius avižų pasėlių auginimo plotai sumažėjo, o pasaulinis avižų grūdų derlius dabartiniu metu sudaro 45% 1961- jų metų derliaus.

Avižų pasėlių auginimo plotai atitinkamai sumažėjo  25%, lyginant su 1961-jų metų duomenimis. 

Žymiai sumažėję avižų pasėlių auginimo plotai turėjo ne tokią dramatišką įtaką užauginamo derliaus atžvilgiu, kadangi per tuos dešimtmečius avižų pasėlių derlingumas pasaulyje gerokai padidėjo. Nuo 1961-jų metų vidutinis avižų derlius (t/ha) padidėjo 79%. 

Patys didžiausi avižų pasėlių auginimo plotai pasaulyje yra Rusijoje ir tai sudaro 30% viso pasaulio avižų pasėlių plotų. Antra ir trečia pagal avižų pasėlių užimamus plotus, atitinkamai yra Kanada ir Australija. Europoje daugiausiai avižų užaugina Lenkija, Ispanija, Suomija ir Ukraina. 

Avižų pasėlių derlingumas pasaulyje  

Vidutinis avižų pasėlių derlingumas pasaulyje yra 2,3 t/ha, ir tie duomenys slepia derliaus rodiklių skirtumus tarp šalių,  kurie yra nuo 0,7 iki daugiau nei 7,0 t/ha.