Avižų rinkos reikalavimai

Kadangi avižų energetinė vertė priklauso nuo grūdų dydžio, vienas auksinės kokybės kriterijus – dideli grūdai. Grūdo šerdis – branduolys turi būti šviesus ir skaidrus. Kokybišką derlių galima užauginti, pasirinkus didelio derlingumo, aukštos kokybės avižų veislę, naudojant avižų pasėliams pakankamą trąšų kiekį ir imantis atitinkamų augalų apsaugos priemonių. Lauko ir auginimo sezono oro bei klimatinės sąlygos taip pat turi įtakos užauginto derliaus kokybei.

Nuėmus derlių,  avižas būtina išvalyti ir jos turi būti visiškai sunokusios, iškultos ir kruopščiai išdžiovintos,  be pelėsių ir toksinų, visiškai sveikos spalvos ir skonio atžvilgiu.  Kokybės reikalavimai pašarinėms avižoms - tinkamas drėgnis, pakankamas svoris vienam hektolitrui ir grynumas bei švarumas, be jokių pašalinių medžiagų bei jų dalelių. Avižos turi atitikti EB galiojančius reikalavimus dėl didžiausių leistinų pelėsių toksinų koncentracijų. Avižose  neturi būti jokių pesticidų likučių.

Standartiniai maistinių avižų perdirbimui – šlifavimui keliami reikalavimai

Pagrindinis reikalavimas, keliamas maistinėms avižoms – patenkinti kokybės reikalavimus ir vartotojams pateikti pageidaujamos kokybės produktus.

Svarbiausi kokybės reikalavimai:

 • Be jokių pašalinių kvapų ir dėmių. 
 • Drėgnumas  nuo  12 iki 15%. 
 • Minimalus branduolio atspalvis arba patamsėjimas. 
 • Valcuoto branduolio dribsniai ryškiai balti.  
 • Ne daugiau kaip 2% kitų, pašalinių grūdų priemaišų.  
 • Be to, tirpaus pluošto, žinomo kaip beta-gliukanas,  turi būti tokie kiekiai, kad atitiktų sveikatos priežiūros  – sveikatingumo reikalavimus,  tačiau paprastai avižose jie natūraliai atitinka reikalavimus.
 • Ekonominiu požiūriu, pagrindiniai avižų šlifavimui keliami reikalavimai – patenkinama grūdų išeiga ir normatyvinis lukšto bei luobelės pašalinimo greitis.  
 • Išeiga vertinama pagal specifinį svorį ir grūdų  branduolių kiekį bei turinį. Pirkimo reikalavimus atitinkantis specifinis svoris yra  + 50kg/hl.  
 • Optimali išeiga pasiekiama, jei grūdų branduolių kiekis  yra maždaug 72-75% grūdų svorio, o grūdų išlukštenimas vyksta efektyviai ir numatytu greičiu.  
 • Dar vienas, reikšmingas ekonominis kriterijus – sijojimo ir atrankos efektyvumas. Pernelyg didelė sijojimo apimtis ar per didelė tinklo akutė turi įtakos grūdų pralaidumui ir išeigai, kadangi valymo etape pašalinama daug smulkių grūdų, kurie nebeatgaunami, nesugrąžinami  ir patenka į šalutinio produkto srautą. Paprastai, techninių sąlygų reikalavimai tokie: ne daugiau  2% atsijų per  2mm sietą, tačiau dažnai taikomas nuokrypis nuo normos.  
 • Avižų perdirbėjai retai kada reikalauja, kad būtų auginami tam tikrų konkrečių avižų veislių pasėliai, kadangi visos  HGCA tarnybos rekomendacijos atitinka maistinėms avižoms keliamus kokybės reikalavimus. Tačiau, kai kurie avižų perdirbėjai perka tiktai tokias avižas, kurios buvo auginamos, nenaudojant jokių augimo reguliatorių.  Tokios avižos perkamos pagal iš anksto suderintus, pirkėjų bei avižų perdirbėjų poreikius atitinkančius, pirkimo sutarčių reikalavimus ir už atitinkamą kainą.  Tokiais atvejais labiau tinka vasarinių avižų ar trumpesnio brandos periodo avižų veislės.  
 • Taip pat, yra poreikis ir gana paklausios organinės avižos. Organinėms avižoms keliami panašūs kokybės reikalavimai kaip ir tradicinėms avižoms.