Kviečių augimas ir vystymasis


Nuo sėjos iki javapjūtės kviečiai praeina tris skirtingas vystymosi fazes, kurias galima apibūdinti taip:

  • Parengiamoji fazė 
  • Formavimo(si) fazė 
  • Produkto susiformavimo fazė

Parengiamoji fazė

Parengiamoji fazė prasideda nuo sėjos momento ir tęsiasi iki bamblėjimo tarpsnio pradžios. Šiuo laikotarpiu vystosi produktyvūs ūgliai ir pirminės šaknys, o taip pat pradeda formuotis lapų skliautas. Derliaus komponentus (varpučių ir grūdų skaičių m2) galima nustatyti iki parengiamosios fazės pabaigos. Augimo tempai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Darganotomis ir šaltomis dienomis augimas sulėtėja. Auginant vasarinius kviečius, ši fazė greitai baigiasi, kadangi vasariniai kviečiai paprastai sėjami giedromis dienomis, esant aukštesniai oro temperatūrai.

Formavimo(si) fazė

Formavimo(si) fazė prasideda nuo pirmojo ūglio atsiradimo momento ir tęsiasi iki žydėjimo tarpsnio. Tai svarbiausias vystymosi tarpsnis, kurio metu formuojasi lapai, giluminė šaknų sistema ir vaisingos žiedelių dalys, o taip pat stiebe kaupiasi mitybos elementų atsargos. Baigiasi lapų skliauto formavimasis ir dabar jis gali sugerti 95% gaunamo fotosintetiškai aktyvaus spinduliavimo (PAR). Kviečių augimo tempai formavimo(si) fazės metu yra labai dideli, todėl kasdieninis mitybos elementų atsargų poreikis dirvoje padidėja. Ši fazė dažnai yra vadinama aktyvaus augimo faze.

Produkto susiformavimo fazė

Produkto susiformavimo fazė prasideda iškart po žydėjimo ir tęsiasi iki grūdo pildymosi ir jo subrendimo. Šiuo laikotarpiu nulemiami pagrindiniai derliaus komponentai, tokie kaip grūdų kiekis/m2 ir grūdų svoris. Svarbu yra išlaikyti reikalingą azoto atsargų kiekį ir išsaugoti lapų skliautą, kurie užtikrina iki 70% angliavandenių kiekį grūduose.

Kviečių augimo tarpsniai

Kviečių vystymosi tarpsnius galima išsamiau apibūdinti, naudojant įvairias sukurtas skales. Plačiausiai naudojamos trys skalės: Zadokso, Fykso ir Hauno; Zadokso skalė dažniausiai naudojama priimant sprendimus dėl pasėlių mitybos. Žemiau pateikiamas išsamus augimo fazių pagal Zadoksą aprašymas.