Kviečių mitybos apibendrinimas


Visų žemės ūkio pasėlių augimui ir brendimui reikia 13 pagrindinių mitybos elementų.

Sudarant mitybos programas, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tinkamą šių pagrindinių mitybos elementų, reikalingų optimaliam kviečių augimui, subalansavimą. Tai nereiškia, kad būtina naudoti visus 13 mitybos elementų. Pasitelkiant atitinkamas diagnostikos ir analizės priemones reikia nustatyti, kokie iš tų 13 mitybos elementų užtikrina gerą derlingumą. Tai galima pavaizduoti naudojant Libicho statinės pavyzdį.

Vienas iš maisto medžiagų statuso išsaugojimo dirvoje būdų yra pasisavintų mitybos elementų kiekio grūdų derliuje skaičiavimas ir užtikrinimas, kad tie mitybos elementai bus pakeisti sėjomainos procese. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama tik orientacinio pobūdžio informacija, tikslesnę informaciją galima gauti atliekant faktinius grūdų derliaus laboratorinius tyrimus.