Aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas


Trąšos nekenkia ir nedaro žalos aplinkai, kai jos yra teisingai naudojamos, tačiau, jei naudojamos neteisingai ar ne pagal paskirtį, jos gali patekti į paviršinius žemės vandenis, dėl ko gali suintensyvėti nekontroliuojamas dumblo susidarymas ir tokiu būdu prisidėti prie eutrofikacijos – ekosistemos kitimo. Jei tik įmanoma, trąšas reikėtų laikyti mažiausiai 10 metrų atsumu nuo vandens telkinių ar vandens gyslų, nuo lauko drenažo ir gerokai toliau (pav., 50 metrų) nuo vandens gręžinio ar nuo šulinio ir pan. Kai teisingai eksploatuojami trąšų barstytuvai ir, jeigu atsakingai sutvarkomos išbyrėjusios ar išsiliejusios trąšos ir trąšų įpakavimo medžiagos, aplinka bus apsaugota ir trąšos į žemės vandenis nepateks. Yar’os rekomendacijose rasite patarimus, kada reikėtų naudoti trąšas, siekiant, kad augalai jas maksimaliai įsisavintų ir tokiu būdu būtų galima sumažinti nuostolius aplinkai.

Trąšų maišų kokybė

Maišai apsaugo trąšas nuo drėgmės ir nuo mechaninio poveikio. Jie būna pagaminti iš polietileno (PE), polipropileno (PP), iš popieriaus arba iš šių išvardintų medžiagų derinių ir gali būti: maišai su vožtuvais, pilnai atsiveriantys maišai su lydytu bei dygsniuotu užsandarinimu. Maišai gaminami pagal nurodytus techninius duomenis bei charakteristikas:

 • Popieriaus svoris, popieriaus sluoksniai
 • Plastmasinės plėvelės storis (PE) 
 • Medžiagos svoris (austinis PP) 
 • Tvirtumas bei tąsa (elongacija) 
 • Matmenys
 • Priedai, tokie kaip, UV – stabilizatoriai

Trąšų įpakavimo medžiagų atliekų tvarkymas

Maišus reikėtų ištuštinti juos vis pakratant, kad išbyrėtų visas jų turinys. Tušti maišai į atliekas gali būti išmetami kaip nekenksminga medžiaga arba, gali būti grąžinami į atliekas perdirbimui. Bandymais įrodyta, kad ištuštinant maišus aukščiau paminėtu būdu, maiše lieka tiktai maišo turinio pėdsakai ir jie laikomi nekenksmingais. Tvarkant trąšų įpakavimo medžiagos atliekas, privaloma laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų bei įstatymų reiikalavimų dėl atliekų tvarkymo. Svarbūs dalykai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:

 • Sumažinkite įpakavimo medžiagų atliekas, panaudodami tinkamą pakuotės dydį, atsižvelgdami į reikiamo produkto kiekį 
 • Nenaudokite tuščių pakuočių (maišų) pakartotiniam trąšų pripildymui
 • Visas skystų trąšų produktų talpas ištuštinkite, tris kartus išskalaukite ir leiskite išdžiūti; skalavimui skirtą vandenį išpilkite saugiai, pageidautina, į trąšų išpurškimo konteinerį tręšimo metu
 • Visiškai švariai ištuštinkite miltelinio trąšų produkto pakuotes
 • Atskirkite bei surūšiuokite ištuštintą įpakavimo medžiagą pagal jos rūšį.

Išmesdami įpakavimo medžiagos atliekas, atkreipkite dėmesį į atitinkamus simbolius:

2: HDPE: didelio tankio polietilenas 
HDPE būna šiek tiek vaškuotas ir pusiau standus. Jis nelūžinėja. Vandenyje neskęsta, plūduriuoja.

4: LDPE: mažo tankio polietilenas 
LDPE naudojamas susilankstantiems maišams. Perdirbtas mažo tankio polietilenas naudojamas bakalėjos ir gastronomijos prekių maišeliams gaminti.

5: PP: polipropilenas 
PP išsiplaušyja, o deginamas, skleidžia cheminės medžiagos kvapą.

Brokuotų trąšų atliekas taip pat privaloma išmesti saugiai. Net jei neįmanoma jų panaudoti pagal paskirtį – tręšimui, jose vis tiek yra vertingų maisto medžiagų. Todėl užtikrinkite, kad atliekos būtų surinktos ir panaudotos pagal atitinkamas rekomendacijas. Jeigu jų niekur negalima panaudoti, į atliekas išmesti reikėtų kaip kenksmingos medžiagos atliekas.