Asociacijos ir sertifikavimas


Kaip neatsiejama mūsų veiklos ir įsipareigojimų dėl nuolatinio tobulinimo dalis sveikatos, aplinkosaugos, saugumo ir kokybės srityse, Yara kas du metus apklausia ir peržiūri klientų anketas ir atitinkamai planuoja savo tolimesnę veiklą, atsižvelgdama į klientų bei vartotojų išsakytas pastabas. Išsiuntinėjamos anketos, o atsakymai nepriklausomai analizuojami, aptariamos išsakytos pastabos bei išreikštos nuomonės ir pagal tai įmonių vadovai planuoja savo tolimesnę veiklą. Tai padeda žymiai geriau suprasti mūsų klientų lūkesčius.

EFMA trąšų produktų valdymas

EFMA(angl.)Europos trąšų gamintojų asociacija (vert.past.)

Standartai: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara įsipareigojo, kad visos pasaulinės bendrovės įmonės bei gamybos padaliniai būtų sertifikuoti pagal ISO 9001 ir ISO 14001 bei OHSAS 18001 standartų reikalavimus.

ISO 9001yra ISO 9000 šeimos standartų dalis kokybės vadybos sistemoms, tai ISO palaikomi standartai – tarptautinės standartizacijos organizacijos, kurią valdo akreditavimo ir standartizavimo institucijos, per auditus tikrinančios bendrovių veiklą.

ISO 14001 pirmą kartą kaip standartas buvo paskelbtas 1996 – siais metais ir tiksliai apibrėžia reikalavimus, keliamus organizacijos aplinkos apsaugos vadybos sistemai. Standartai apima tuos aplinkosauginius aspektus, kuriuos kontroliuoja organizacija ir tose srityse, kur galima numatyti poveikio įtaką.

OHSAS 18001 tarptautiniu mastu pripažinti atestavimo reikalavimai profesinės sveikatos ir saugumo vadybos sistemoms. Juos sukūrė ir įdiegė tarptautiniu mastu pripažintos pirmaujančios pramonės ir prekybos institucijos, tarptautinių standartų ir atestavimo institucijos, kad uyžpildytų nišą, kurioje neegzistavo jokie trečiosios šalies pripažinti tarptautiniai standartai.

REACH

Yara yra įsipareigojusi laikytis The European Regulation REACH reikalavimų (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, atestacijos, autorizacijos ir apribojimų), kurie įsigaliojo nuo 2007 birželio 1 -os dienos, siekiant užtikrinti ir pagerinti žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį. Be sugriežtinto chemikalų tikrinimo, taip pat bus paskatintas didesnis poreikis Europos rinkoje apsikeisti informacija su kitais tiekėjais, pirkėjais, gamintojais, importuotojais ir tarp kompetentingų valdžios atstovų.

(Įskaitant ir kitų įvairių prekybos asociacijų, reglamentavimo įstaigų narystę ir kt.)