Trąšų sandėliavimas


Siekiant užtikrinti saugią darbo vietą, visada yra svarbi geros saugojimo ir sandėlio tvarkos palaikymo praktikos patirtis.

Jei įmanoma, trąšos turėtų būti laikomos uždaroje, saugioje saugojimo vietoje, apsaugotos nuo gamtinių oro sąlygų (saulės, lietaus ir kt.) ir nuo vagysčių rizikos. Idealios trąšų laikymo sąlygos:

 • Uždaras pastatas, apsaugantis produktą nuo gamtinių oro sąlygų ir ypač nuo tiesioginių saulės spindulių
 • Švari, nedulkėta/nepurvina aplinka
 • Temperatūra tarp 5 ir 30˚C (kai kurios trąšų rūšys yra jautrios aukštoms temperatūroms)
 • Nuo drėgmės apsaugotos trąšos, kadangi gali sulipti į gabalus ir tai turės įtakos birumui bei tręšimo sąlygoms
 • Padėklai su stelažais, siekiant išvengti didelių – dvigubų stirtų
 • Geros priėjimo sąlygos sandėlyje, pav., greitam patalpinimui, įvežimui ir greitam, patogiam išgabenimui.

Trąšų laikymas uždaroje patalpoje

 1. Geriau, kad pastatas būtų vieno aukšto, pastatytas iš nedegių medžiagų (pav., betono, plytų, plieno konstrukcijų).
 2. Visi pastatai turėtų turėti atitinkamas ventiliacijos sistemas su vėdinimo, garų surinkimo, dūmų (gaisro ar skilimo reakcijos atveju) ištraukimo funkcijomis.
 3. Grindų paviršius turėtų būti lygus, sausas, neduobėtas.
 4. Ribokite stirtų aukštį. Aukštos trąšų maišų stirtos gali būti nestabilios ir sugriūti.
 5. Ribokite trąšų maišų stirtų apimtį pagal vietinių standartų reikalavimus, jei tokie taikomi (300 tonų amonio nitrato trąšoms (> 28 % N)).
 6. Jei trąšos maišuose, laikykite mažiausiai 1 metro atstumu nuo pastogės ar pastato sijų, taip pat ir nuo sienų.
 7. Jei kraunate ant padėklų, juos privalote dėti ant tvirto sauso pagrindo. Jei padėklus dedate vieną ant kito, turite būti tikri, kad jie tikrai dedami ant tvirto stabilaus pagrindo.
 8. Nelaikykite skirtingų birių palaidų medžiagų šalia, jei jos tarpusavyje yra nesuderinamos, pav., karbamido nelaikykite šalia trąšų, kurios pagamintos amonio nitrato pagrindu – laikykite jas atskirai. Kalkes laikykite atokiai ir gerai atskirtas nuo trąšų. (Žr. suderinamumo matricą ir skyrelį: fizikinės trąšų savybės).
 9. Uždengtame sandėlyje, ant lygaus paviršiaus maišų stirtą galite laikyti iki trijų eilių aukščio. 
 10. Trąšas laikykite atokiai nuo degių medžiagų. Užtikrinkite, kad atstumas tarp medžiagų būtų mažiausiai 5 metrai. Dažniausiai į azotinių trąšų sudėtį įeina nitratai, kurie pakaitinti iki 150˚C, skaidosi ir suyra, išskirdami toksiškas azoto oksidų dujas. Iš kai kurių produktų gali išsiskirti net anglies oksido (CO, CO2) ir sieros oksido dujos.

Trąšų laikymas lauko sąlygomis

 1. Po maišais padėkite padėklą, kad jie negulėtų tiesiogiai ant žemės ir būtų apsaugoti nuo drėgmės, vandens (t.y. jei smarkiai lytų). Padėklai taip pat turėtų būti sveiki, nesuskilę, be rakščių ir be vinių.
 2. Stirta neturėtų būti pasvirusi, jei pasvirusi, nedelsiant ištiesinkite. 
 3. Siekiant išsaugoti produkto kokybę, prieš uždengiant stirtą apsaugine plėvėle, ant stirtos viršaus uždėkite sluoksnį tuščių padėklų – taip apsaugosite produktą nuo perkaitimo (pagal gamintojo / tiekėjo rekomendacijas). 
 4. Jei nėra padėklų stelažų, galima panaudoti įvairius pačių padėklų derinius bei sujungimus. 
 5. Sukrautos stirtos turi būti apdengtos plėvele, kad maišai neišsipurvintų. Po apatiniu sluoksniu taip pat reikėtų patiesti plėvelę, siekiant išvengti maišų pažeidimo, šiuo atveju, nuo trinties. 
 6. Imkitės visų atsargumo priemonių uždengdami ir nudengdami stirtas – geriausia tokius darbus atlikti esant geram orui. 
 7. Prieš nuimdami uždangalus ar apsauginę plėvelę, patikrinkite, ar stirta laikosi stabiliai. Uždengimo medžiaga gali būti apsinešusi dumblu, todėl gali būti slidu ir pavojinga. 
 8. Kai šalta, uždengtos stirtos gali pasidengti ledu. Dažniausiai susidaro sunkūs ir aštrūs ledo luitai. Krintantys ledo luitai yra ypač pavojingi. Ledas slidus, todėl gali būti pavojinga. 
 9. Visos lauko sąlygomis laikomos trąšos turi būti apsaugotos nuo gamtinių stichijų, todėl reikėtų uždengti brezentu. Apsukite brezentu visą produkto stirtą ir uždangalą gerai pritvirtinkite. Kraštai turėtų būti užleisti ir mažiausiai 30 cm. persidengti. Nei ant žemės nei ant priėjimo takų neturi būti pribirusių trąšų.

Laikant trąšas lauko sąlygomis, rekomenduojama ant brezentu uždengtos stirtos dar uždėti padėklus – taip apsaugosite brezentą bei maišus nuo paukščių padaromos žalos.

Stabilumo ir saugumo sumetimais, rekomenduojama didmaišius laikyti sukrautus piramidės forma. Stirtos aukštis su padėklais neturėtų viršyti trijų (3) padėklų eilių, priklausomai nuo produkto, padėklų stabilumo bei krovimo įrenginio tipo.

NIEKADA uždangalų tvirtinimo virvės nesivyniokite sau ant rankų ar ant pirštų. Uždengto paviršiaus plotas būna didelis ir vėjo gūsis gali lengvai pakelti žmogų nuo žemės arba smarkiai sužeisti rankas ir pirštus. Dirbdami mūvėkite pirštines.

Trąšų laikymas siloso bokšte

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios trąšos, kaip antai: Suprasalpeter N27 ir Axan (ir kabamidas) yra jautrios aukštoms temperatūroms, todėl jų nereikėtų laikyti siloso bokšte, kad neperkaistų nuo saulės. Užtikrinkite, kad siloso bokštas tikrai sandariai užsidarytų. Visi vožtuvai, tarpinės ir ventiliacijos vamzdžiai turi būti užsandarinti.

Trąšos į siloso saugyklą pristatomos autocisterna. Siekiant išvengti granulių pažeidimo ir dulkių susidarymo, trąšų įpurškimo metu slėgis neturėtų viršyti 0,15 MPa = 1,5 kgf/cm2. Kad trąšos būtų iškraunamos kuo švelniau ir sklandžiau, užtikrinkite, kad įpūtimo vamzdžio vidiniai sujungimai ir perėjimai nebūtų smarkiai užlenkti ar labai kampuoti, o pakraščiai turėtų būti užapvalinti, nugludinti ir neaštrūs.

Skystų trąšų laikymas

Reikalavimai skystų trąšų laikymui priklauso net nuo kelių, vienu metu pasireiškiančių svarbių veiksnių, taip pat nuo ūkio topografijos ir nuo logistikos sistemos. Vietos parinkimas skystų trąšų rezervuarams:

 • Rezervuaro pamatai turi būti iš plokščio, lygaus betono, įrengti ant kieto grunto.
 • Vietovė turi būti toliau nei 10 m nuo paviršinio vandens telkinių (gyslų).
 • Sukurkite nenumatytų atvejų planą trąšų išsilejimo atvejui.