Yara technologijos


Trąšų produktų padengimo sistemos

Padengimas yra svarbus trąšų kokybės išsaugojimui, kadangi apsaugo jas nuo drėgmės įsisavinimo ir nuo fizinio – mechaninio poveikio krovos, transportavimo, sandėliavimo metu. Yar’os technologijų centras įdiegė efektyvias trąšų padengimo technologijas įvairioms trąšų rūšims, siekiant žymiai sumažinti:

  • Vandens absorbavimą, kai susiduriama su drėgnu oru
  • Sulipimo tendenciją
  • Dulkių formavimąsi

Be to, dažnai naudojamas pigmentinis padengimas, kuris produktui suteikia tam tikrą spalvą. Padengimo reagentai, kurie naudojami trąšų kokybės pagerinimui, yra nekenksmingi nei augalams, nei dirvožemiui ar žmonėms.

Reagentai, apsaugantys produktą nuo sulipimo

Trąšos bei druskingi produktai paprastai turi polinkį aglomeruotis transportavimo ir sandėliavimo metu. Siekiant apsaugoti produktą nuo sulipimo, trąšos yra apdorojamos įvairiais reagentais, kurių sudėtyje paprastai būna paviršiaus veiklioji sudedamoji dalis ir inertiniai milteliai. Paviršiaus veiklioji sudedamoji dalis reguliuoja kristalų susiformavimą taip, kad nesusidarytų stiprios kristalų jungtys – tiltai, o milteliai sumažina paviršiaus kontaktinį plotą.

Dulkių susiformavimo prevencija

Trąšų produktų dulkėtumas priklauso nuo kelių fizikinių savybių, kaip antai: dalelių stiprumo ir formos, transportavimo, krovos, sandėliavimo metodo ir nuo panaudotos padengimo technologijos.

Terminio skaidymosi proceso prevencija

Įprastinėmis sąlygomis visos amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos yra tvarios, sunkiai skaidomos medžiagos. Laikant trąšas tiesioginiuose saulės spinduliuose, produktas gali patirti didelius temperatūros svyravimus. Temperatūros poveikyje trąšos išsipučia ir fiziškai suyra.

Amonio nitrato suirimas ir išsisluoksniavimas maiše

Suirimas bei išsisluoksniavimas didesnis, jei produktas neadekvačiai skaidosi ir/arba jame yra didelis vandens kiekis.

Amonio nitratas būna įvairių sunkiai skaidomų kristalinių formų; formos pasikeitimą iš vienos į kitą lydi atitinkami tūrio pokyčiai. Pokyčiai, esant 32°C, įtakoja tankio pokyčius ir todėl produktas gali suirti į smulkias daleles, jei produktas, patiriantis tokią temperatūrą yra dar kaitinamas arba vėsinamas. AN 33,5 ir kai kurių kitų, didelį amonio nitrato kiekį turinčių produktų sudėtyje yra stabilizatorių, kurie minimaliai sumažina termo skaidymąsi. Tačiau, jei produktas sandėlyje lakomas ilgai, toks produktas, susidarius termo skaidymuisi palankioms sąlygoms, gali suirti. Visada sekite ir kontroliuokite klimatines sąlygas, ypač jei produktai sandėlyje yra laikomi palaidi.

Kondensavimosi prevencija

Karštame ir drėgname klimate, iš oro gali išsiskirti apytikriai 10 -15 gramų vandens 1/m3 per naktį. Tai sudaro apytikriai 90 l/dieną, arba 1 260 l per dvi savaites, nedideliame 1 000 mt talpos sandėlyje (30x20x10).

Svarbu išleisti/išvesti vandenį į išorę. Naujo projektavimo sandėliuose, temperatūros svyravimų sumažinimui yra naudojama stogo izoliacinė danga. Visada uždenkite produktą.