Trąšų tvarkymas, transportavimas ir naudojimas


Kol trąšų produktai pasiekia galutinį vartotoją, jiems tenka pereiti daugybę etapų ir patirti mechaninio pobūdžio stresus. Labai svarbu, kad per visus produkto tiekimo galutiniam vartotojui etapus, produktas išliktų kokybiškas ir tinkamas tiesioginiam naudojimui, kad jo kokybė neturėtų įtakos pasėlių derlingumui.

Siekiant išsaugoti kokybę ir išvengti su sauga susijusių problemų trąšų transportavimo metu, būtina skirti reikiamą dėmesį trąšų savybių išsaugojimui ir teisingam darbų organizavimui per visas trąšų tvarkymo procedūras. Pasirenkant teisingas trąšų tvarkymo, krovos, ir transportavimo procedūras, reikėtų atsižvelgti į klimatines sąlygas, trąšų rūšį ir jų gabenimo būdą (palaidas krovinys ar įpakuotas).

Saugos ir kokybės priežiūra laivuose ir sandėliuose

 • Laivai turėtų būti tikrinami pagal tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) kokybės ir saugos procedūrų reikalavimus ir pagal vieningus Yar’os tikrinimo standartus.
 • Užtikrinti, kad nebūtų pašalinio užteršimo gabenimo – pervežimo metu arba sandėliuose.
 • Dinaminį produkto natūraliojo šlaito kampą (nuolydžio kampą) galima matuoti pasvirusios dėžės metodu (TJO).
 • Jokios elektros instaliacijos negali tiesiogiai liestis su trąšomis.
 • Privaloma pakabinti perspėjimo ženklą NERŪKYTI ir privaloma jo laikytis.
 • Sandėlio grindys, transporterio juostos ir įrenginiai turi būti švarūs, sausi ir be ankstesnių produktų liekanų.
 • Nelaikyti nekondicinio / brokuoto produkto arti trąšų produkto.

Atsargumo priemonės, siekiant išsaugoti palaidų trąšų kokybę (krovimas į laivus, baržas ir sunkvežimius)

 • Laivo triumai ar sunkvežimiai turi būti švarūs, neužteršti, be rūdžių.
 • Talpų liukų dangčiai turi būti sandarūs, o jūriniai liukų dangčiai turi būti tikrinami naudojant ultragarsinį nuotėkio detektorių.
 • Jei liukų dangčiai nesandarūs, būtina suremontuoti (naudoti gumines tarpines, kompresinius volelius).
 • Medinės pertvaros turėtų būti padengtos plastiku.
 • Prieš kraunant karbamidines ir kalcio nitrato trąšas, talpų dangčius nuvalykite rūdžių šalinimo valikliu (surišėju).
 • Krovinys turėtų būti visiškai uždengtas polietileniniais dangalais, užtvirtintais kaiščiais.
 • Krovinio nereikėtų krauti lyjant (sningant), ar esant tirštam rūkui.
 • Gabenant sunkvežimiu ar geležinkelio vagonais – jie turi būti sausi, švarūs, uždengti, siekiant apsaugoti nuo nepalankių klimatinių sąlygų ar išbarstymo.
 • Kraudami produktą, venkite pilti jį iš labai aukštai. Pageidautina, kad produktas būtų kraunamas kaskadiniu pakrovėju arba transporteriu.
 • Išlyginti, sutvarkyti pakrautą produktą privaloma laikantis TJO reikalavimų (BC kodekso – biriųjų krovinių saugios praktikos kodeksas). Jei įmanoma, išlyginimą ir tvarkymą reikėtų atlikti baigiant krauti krovinį.

Iškrovimas

 • Iškrovimui rekomenduojama naudoti kranto arba laivo kranus su semtuvais (kaušais).
 • Prieš pradėdami iškrovimą, apžiūrėkite krovinį, patikrinkite liukų apytvarus ir krovinio paviršių. Jei produktas yra pažeistas (užterštas/pateko vandens), iškvieskite inspektorius ir apie tokį sprendimą informuokite laivo kapitoną.
 • Pažeistą produktą nufotografuokite, nuotraukas nusiųskite į artimiausią vietos klientų aptarnavimo padalinį.
 • Jei pažeistas produktas buvo išpiltas, jį tikrinti ir tvarkyti reikėtų laikantis produkto saugos duomenų lapo (SDL) nuostatų reikalavimų.
 • Kol nepradedate iškrauti krovinio, polietileninių apdangalų nuo produkto nenuimkite.
 • Neiškraukite krovinio lyjant lietui (sningant), ar esant tirštam rūkui. Liukus laikykite uždarytus.
 • Užtikrinkite, kad sudrėkęs ar užterštas produktas būtų atskirtas nuo sveiko produkto.
 • Nesumaišykite išpilto ar drėgno produkto su nepažeistu, sveiku produktu krantinėje ar ant laivo denio.
 • Valant triumus, su krautuvu įvažiuokite iš karto, kai tik atsilaisvins užtektinai ploto jo įvažiavimui. 
 • Stenkitės minimaliai įvažiuoti į patį produktą ir tokiu būdu sumažinti dulkėtumą bei sutrupinimo riziką.
 • Atidžiai ir rūpestingai iškraukite produktą, kad nesutrupintumėte.
 • Produkto iškrovimo įrenginiai turi būti švarūs ir sausi.
 • Svarbu, kad krovinys būtų iškrautas greitai – produktas absorbuos mažiau drėgmės.
 • Kuo dažniau susemkite iš krautuvo išbyrėjusį produktą.

Vidinis maišo įdėklas yra nepralaidus vandeniui, jei jis pažeidžiamas, drėgmė gali patekti į trąšas, todėl visada produkto transportavimo ar iškrovimo metu stenkitės nepažeisti išorinio produkto įpakavimo maišo.

Trąšų segregacija (atsiskyrimas)

Trąšas sudaro įvairaus dydžio dalelės. Kai jos juda arba vibruoja, mažesnės ir didesnės dalelės turi polinkį atsiskirti, t.y. trąšos atsiskiria. Šis reiškinys yra būdingas ir gali pasireikšti per visą trąšų paskirstymo etapą ir ypač tada, kai produktas yra kraunamas į dideles krūvas. Mažesnės produkto dalelės paprastai atsiduria krūvos centre. Dėl šios priežasties, patartina sukrauti daug mažesnių krūvelių ir taip užtikrinti gerą trąšų susimaišymą jas panaudojant.

Teisingai tvarkant trąšas, segregaciją įmanoma sumažinti iki minimumo ir išvengti produkto kokybinių savybių pablogėjimo dėl netolygaus dalelių pasiskirstymo.

Krovimo, iškrovimo, sandėliavimo ir gabenimo įrenginiai

 • Krautuvai, bunkeriai, sunkvežimiai transporterių juostos ir perdavimo punktai turi būti švarūs ir sandarūs. 
 • Prieš pertraukas ištuštinkite bunkerius ir nuimkite visą produktą nuo transporterio juostos. Jei reikia, nuvalykite. 
 • Nerekomenduojama naudoti pniaumatinių, grandininių transporterių ir sraigtinių piltuvų. 
 • Jei įmanoma, visada sukomplektuokite pilną padėklą. Padėklus uždenkite apsaugine plėvele, laikykite sandėlyje. Užtikrinkite, kad YaraVita trąšų produktus gerai apsaugosite nuo sugadinimo ir užteršimo bei purvo jų transportavimo metu.

Biraus palaido produkto laikymas ir iškrovimas

 • Trąšas privaloma laikyti ant švarių, sausų grindų. Patekus drėgmei, produkto liekanos ant grindų gali greitai pavirsti tirpalu.
 • Durys bei kitos angos turi būti sandariai uždarytos.
 • Medinės sienos, jei jos neimpregnuotos, turi būti padengtos plastikine danga.
 • Birūs produktai turi būti uždengiami polietilenine plėvele ar kitokiais dangalais nedelsiant, baigus juos iškrauti.
 • Uždengimo medžiagos kraštai turi mažiausiai 0,5 m persidengti ir juos reikia pritvirtinti kaiščiais. Jei uždengimas vertikalus, viršutinės juostos turi visiškai uždengti apatines. Taip pat reikėtų uždengti grindis, mažiausiai 1 m priešais produktą.
 • Imant produktą iš krūvos, nebūtina jį visą atidengti. Baigus darbą, reikia vėl nedelsiant uždengti.
 • Išvenkite produkto užteršimo. Išpylus produktą, nedelsiant sušluokite ir susemkite.
 • Stenkitės neišpilti produkto, formuodami krūvą buldozeriu; neperpilkite krautuvo kaušo per kraštus, neįvažiuokite į produkto krūvą.
 • Pastebėję sulipusius gabalus krūvoje, prieš išvežimą ar naudojimą, produktą būtinai persijokite.
 • Venkite sąlyčio su šilumos šaltiniais.
 • Neįvažiuokite į produkto krūvą su krautuvo ratais.

Buldozerio tipo krautuvo panaudojimas

Birių medžiagų krovimui patogu naudoti buldozerio tipo krautuvą. Tačiau, siekiant išvengti produkto pažeidimo, rekomenduojama laikytis šių atsargumo priemonių:

 • Išlaikyti teisingą kampą tarp krautuvo kaušo ir grindų – mažesnė produkto sutrupinimo rizika
 • Nelaikyti kaušo plokščiai
 • Stengtis neišpilti produkto ant grindų
 • Neįvažiuoti į produkto krūvą su krautuvo ratais

Rankinis trąšų maišų krovos būdas

Visada, kai dirbate su cheminiais produktais, rekomenduojama apsaugoti savo organizmą, nepriklausomai nuo to, ar produktas klasifikuojamas kaip pavojingas ar ne. Venkite tiesioginio sąlyčio su oda ir akimis. Visada perskaitykite produkto pakuotės etiketę. Joje rasite svarbią informaciją apie galimus pavojus ir kaip sumažinti su jais susijusią riziką.

 1. Kai krovinys keliamas, pernešamas į kitą vietą ar iškraunamas, niekas neturėtų stovėti arti krovinio ar po juo.
 2. Krovinį reikia kelti tolygiai ir vertikaliai. 
 3. Pakėlus krovinį, operaciją būtina užbaigti - jokiu būdu nepalikite ore kabančio krovinio. 
 4. Didmaišių kėlimo įrenginio kablys turėtų būti užapvalintais kraštais, kad nesuplėšytų maišo kilpos. 
 5. Krovinys jokiu būdu negali slidinėti ant kėlimo įrenginio keltuvo (šakių). 
 6. Ypač atsargiai reikia elgtis perpjaunant maišą, t.y. geriausia naudoti peilį su ilgu kotu.

Pastebėjus didmaišių prikrautoje stirtoje suplyšusį didmaišį, jokiu būdu operatorius neturėtų judinti maišo, neįvertinęs visų galimų rizikos faktorių. Didmaišis, esantis virš pažeisto maišo, tampa nestabilus ir pajudinus, krisdamas gali mirtinai sužeisti operatorių. Stirtą reikėtų tvarkyti keltuvu, o pažeistą didmaišį pašalinti mechaniškai ir įvertinti produkto tinkamumą naudoti.

Mažų trąšų pakuočių kėlimas bei pernešimas į kitą vietą (rankinis krovimas)

 1. Nekelkite per daug sunkų svorį – galite susižeisti.
 2. Stovėkite tvirtai ir stabiliai, kojos pečių plotyje, patogiai, tvirtai suimkite paketą.
 3. Keldami krovinį, galvą ir nugarą išlaikykite tiesiai, nesilenkite. 
 4. Pakėlus krovinį, pasireguliuokite rankų padėtį ir įsitikinkite, kad suėmėte tvirtai. 
 5. Nešdami krovinį, laikykite jį priglaustą prie kūno ir liemens. 
 6. Keldami krovinį, nelenkite nugaros. 
 7. Keldami ar nešdami krovinį, stenkitės nesisukinėti ir nesilenkti į šoną. 
 8. Eikite lėtai ir užtikrintai. 
 9. Pirmiausia padėkite krovinį, po to, jei reikia, pakoreguokite jo padėtį.